Ica är Sveriges grönaste varumärke enligt konsumenterna

Ica har utsetts till Sveriges grönaste varumärke i strategikonsultföretaget Differs årliga undersökning där konsumenter besvarat frågor om miljö och hållbarhet hos 100 varumärken.

Kerstin Lindvall  Direktr CR ICA Gruppen

- Inom Ica arbetar vi långsiktigt och medvetet med hållbarhetsfrågor. Vi ser ett stort intresse hos kunderna att äta mer hälsosamt och hållbart, till exempel genom att välja svenskt och vegetariskt i större utsträckning. Dagens konsumenter förväntar sig allt mer av företagen och Ica vill underlätta för dem att göra hållbara val. Mycket handlar om att lyssna på kunderna och anpassa utbud efter deras efterfrågan. Hållbarhet innefattar mer än miljöfrågor, till exempel är socialt ansvarstagande en allt viktigare fråga, säger Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör Ica Gruppen.

Exempel på hållbarhetsinitiativ inom Ica:

Mål att bli klimatneutrala till 2020

Strategi för att minska plastanvändandet genom exempelvis utfasning av engångsartiklar av plast

Mitt klimatmål – verktyg som guidar kunderna till hållbara val

•Produktutveckling genom exempelvis utökat utbud av vegoprodukter samt ekologiskt kaffe som hjälper odlare i Peru att möta klimatförändringar

Läs mer om Icas hållbarhetsarbete här.

Sveriges grönaste varumärke är en återkommande undersökning som ges ut av Differ. Drygt 1000 personer i åldrarna 15-75 år har besvarat frågor kring miljö och hållbarhet samt ge sin syn på varumärken i nio utvalda branscher: apotek, bank, bilar, dagligvaruhandel, energi, kläder, nyproduktion av bostäder, snabbmat och transport.

För mer information
Icas presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Med fokus på mat och måltider är ICA Sverige den ledande dagligvaruaktören i Sverige.  De cirka 1 300 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA Sverige är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA Sverige se icagruppen.se.

Taggar:

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera

Media

Media