ICA återkallar ICA matrisICA återkallar ICA matris

Solna 13 februari, 2007

Provtagningar på ris som ICA har importerat från USA, visar att riset innehåller små spår av GMO, genetiskt modifierade organismer, som inte är lagliga inom EU. Göteborgs Miljöförvaltning stoppade därför riset i förra veckan i Göteborgs hamn.

Efter kontroller har ICA konstaterat att en mindre mängd av detta ris redan hade hunnit ut i butik innan partiet stoppades. ICA beklagar en tidigare uppgift om att inget ris nått butikerna. ICA återkallar nu ICA matris (långkornigt ris, parboiled) i 2- kilosförpackningar.

Enligt EFSA, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, innebär förekomsten av GMO i dessa små mängder ingen hälsorisk. Skälet till återkallelsen är att detta GMO inte är lagligt inom EU.

Riset är i sig självt inte genmodifierat. Analyserna visar att det kommit in små spår av genmodifierat ris i ICAs ris, sk kontamination. Riset har alltså, någonstans i processen, kommit i kontakt med genmodifierade organismer.

Både ICA och leverantören har i egen regi gjort analyser som inte har visat på inblandning av GMO. Den testmetodik som har använts har haft en detektionsgräns på 0,1 procent. EU kräver nu att Livsmedelsverket kontrollerar allt amerikanskt ris vid ankomst till Sverige, enligt en provtagningsmetod som ger lägre detektionsgräns, 0,05 procent. Det är med denna nya metod som spår av GMO har kunnat påvisas.

ICA har en mycket restriktiv policy när det gäller GMO-produkter. Idag finns ingen GMO- produkt i ICAs sortiment.

ICA beklagar det inträffade och erbjuder de kunder som vill att återlämna köpta förpackningar av ICA matris (långkornigt ris, parboiled) i 2-kilosförpackningar till sin ICA-butik.

För ytterligare information: Niklas Warén, produktkvalitetschef, ICA AB, tfn 08-561 501 87 ICAs presstelefon, tfn 070-253 66 60

----------------------------------------------------------------------------------------------------- Om ICA ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 300 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. I gruppen ingår försäljningsbolagen ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic och Etos. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA äger även hälften av Netto Marknad med drygt 80 butiker i Sverige. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera