ICA byter från lastbil till tåg mellan Borlänge och Luleå

Report this content

ICA Sverige har börjat transportera livsmedel med tåg mellan Borlänge och Luleå vilket ersätter 6 lastbilar som tidigare kört motsvarande sträcka varje vecka. Genom att använda tåg på sträckan Borlänge-Luleå reducerar ICA Sverige sina CO2-utsläpp med ungefär 440 000 kg årligen och antal körda mil på vägarna minskas med drygt 49 000 mil per år.

Att ICA Sverige använder tågtransporterna mellan Borlänge och Luleå möjliggörs genom ett samarbete med bland annat SSAB* som idag använder sträckan för att transportera gods i södergående riktning. Tack vare samarbetet kan ICA Sverige använda spårkapacitet för transporter av livsmedel i norrgående riktning. Bytet till tågtransporter startade söndagen den 11:e oktober och har så här långt gått enligt förväntan.

- Inom ICA arbetar vi ständigt med att minska klimatpåverkan från våra transporter och att vi nu transporterar större volymer via tåg är ett konkret resultat av detta. Att använda outnyttjad spårkapacitet istället för lastbilar mellan Borlänge och Luleå innebär inte enbart stora vinster för klimatet utan är också ett kostnadseffektivt transportsätt som gynnar alla parter, säger Emma Lindström, logistikdirektör ICA Sverige.


ICA har under lång tid arbetat med optimering av sina transporter, både ur ett hållbarhets- och effektiviseringsperspektiv, bland annat genom att överföra vägtransporter till järnväg och sjöfart i så stor utsträckning som möjligt. I ICAs bränslestrategi är målet att alla ICA Gruppens vägtransporter ska vara fossilfria till år 2030 i Sverige, i storstadsregionerna ska detta uppnås redan 2025.

- Inom ICA är frågor kopplat till hållbarhet och klimat högt prioriterade och vi har under lång tid arbetat för att minska vårt totala klimatavtryck. Att öka användandet av tågtransporter ligger helt i linje med vårt övergripande hållbarhetsarbete och ger betydande klimatvinster vilket är väldigt positivt, säger Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på ICA Gruppen.

*ICAs tågtransporter mellan Borlänge och Luleå möjliggörs via ett samarbete mellan ICA, SSAB, Logs, Maserfrakt, Green Cargo och Kyl- och Frysexpressen Nord.

Läs mer om ICAs bränslestrategi här:
https://www.icagruppen.se/arkiv/pressmeddelandearkiv/2019/ica-gruppens-vagtransporter-fossilfria-senast-2030/


Läs mer om ICAs nya klimatambition här: https://www.icagruppen.se/media/#!/nyhetsarkiv/lb//arkiv/pressmeddelandearkiv/2020/icas-nya-klimatambition-halvera-kundernas-klimatpaverkan-och-na-minst-netto-noll-till-ar-2030/

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52,
ica.se, icagruppen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar