ICA deltar i nytt pilotprojekt om alger i foder kan minska klimatpåverkan från kor

Kan ett algbaserat fodertillskott minska utsläppen av metan från kor? Det ska ICA vara med och ta reda på i ett nytt pilotprojekt som pågår fram till årsskiftet. Projektet är unikt som samlar hela värdekedjan och studerar hur vi tillsammans kan skala upp klimateffektiva lösningar för ett mer hållbart matsystem. 

Utsläppen av växthusgaser måste minska inom alla sektorer. När det kommer till utsläppen av metan från kors matsmältning finns det studier som visar att ett algbaserat tillskott i fodret kan minska dessa med över 60 procent*.

Volta Greentech är ett svenskt startup som utvecklar ett naturligt fodertillskott av dessa alger. Nu inleder ICA, tillsammans med Volta Greentech, KLS Ugglarps och Skånemejerier, ett pilotprojekt med syftet att undersöka i vilken omfattning ett algbaserat fodertillskott kan minska utsläppen av metan. Studien ska också undersöka och säkerställa kornas välmående, möjligheterna för en storskalig implementation och påverkan på produkterna.

- Att vi på Volta Greentech tillsammans med ICA, KLS Ugglarps och Skånemejerier nu startar detta gemensamma pilotprojekt är både glädjande och en förutsättning för att ta detta vidare mot storskalig produktion. Vårat algbaserade fodertillskott har stor potential att kraftigt minska växthusgaserna men då måste det finnas en affärsnytta för alla inblandade. På sikt hoppas och tror vi att detta ska vara ett självklart val i arbetet att minska utsläppen av växthusgaser, säger Fredrik Åkerman, VD på Volta Greentech.

ICA har under lång tid arbetat för att främja utvecklingen av en mer hållbar livsmedelsproduktion. Bland ICAs kunder är också klimat och hållbarhetsfrågor högt prioriterat och efterfrågan på hållbara produkter har ökat under lång tid. Att hitta nya sätt och metoder för att minska utsläppen av växthusgaser kopplat till livsmedelsproduktion är väldigt viktigt och ligger helt i linje med ICAs hållbarhetsstrategi.

- ICA vill öka produktionen av svensk hållbar mat för att möta kundernas efterfrågan. Tillsammans med Volta Greentech, KLS Ugglarps och Skånemejerier vill vi vara med och stödja utvecklingen och se vilka möjligheter som finns för att i framtiden producera produkter med lägre klimatpåverkan. Vi är glada över möjligheten att delta i detta spännande projekt, säger Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på ICA.


KLS Ugglarps och Skånemejerier ska under projektet testa affärsmodellen och logistiken på gårdarna såväl som spårbarheten av mjölk- och köttprodukter med lägre klimatpåverkan genom produktionskedjan.

- Vi är övertygade om att samarbeten är det bästa sättet att driva utvecklingen framåt. Detta projekt ger oss en möjlighet att undersöka i vilken utsträckning som alger i foder kan minska utsläppen av metan från kor. För oss är det viktigt att det här fodertillskottet är enkelt att hantera på gårdarna och i foderproduktionen, att det fungerar bra för kornas välbefinnande, och att mjölken ska bibehålla samma höga kvalitet, säger Skånemejeriers VD José Antonio Lalanda.

- Vi är ytterst stolta över den svenska köttproduktionen och den svenska lantbrukaren. Redan idag har svenskt kött kommit långt i hållbarhetsarbetet och vi har alla ett gemensamt ansvar att driva utvecklingen framåt och vi ser att genom detta projekt ger vi svenskt kött ännu bättre förutsättningar för framtiden, säger Jonas Tunestål, VD på KLS Ugglarps.


* Källor:
1. Robert D. Kinley et al 2020. Mitigating the carbon footprint and improving productivity of ruminant livestock agriculture using a red seaweed

2. Roque et al., 2019, Inclusion of Asparagopsis armata in lactating dairy cows’ diet reduces enteric methane emission by over 50 percent

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52,
ica.se, icagruppen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar