• news.cision.com/
  • ICA/
  • ICA Sverige förändrar sin organisation för ökad effektivitet och konkurrenskraft

ICA Sverige förändrar sin organisation för ökad effektivitet och konkurrenskraft

Report this content

ICA Sverige anpassar organisationen för att skapa starkare försäljningsfokus, snabbare beslutsvägar och ökad konkurrenskraft. Ett tydligare fokus på försäljning och tillväxt skapar förutsättningar för ICA Sverige att möta förändringarna på marknaden och ge ett bättre stöd till ICA-handlarna.

ICA Sverige kommunicerade den 7 december 2022 genomförandet av ett effektiviseringsprogram som syftar till att möjliggöra investeringar i prisvärde och mer konkurrenskraftiga erbjudanden som möter konsumenternas behov i en förändrad marknad.

Den verksamhetsöversyn som just nu pågår omfattar en organisationsförändring. En ny struktur skapas där fyra befintliga områden blir två nya: ett med ansvar för försäljning och marknad och ett med ansvar för strategi och teknologi.

Förändringarna kommer att bidra till en ökad effektivitet och konkurrenskraft för ICA Sverige genom en enklare planering som möjliggör bättre resultat och synergier, liksom snabbare beslutsvägar och tydliga mandat.

− Det har skett stora förändringar på marknaden och i vår omvärld som kräver att vi ser över våra arbetssätt för att jobba enklare, effektivare och med ett tydligare fokus på försäljning och kundupplevelse. Med en förstärkt försäljningsorganisation, och i samverkan med ICA-handlarna och deras lokala engagemang, skapas bättre förutsättningar att utveckla vårt kunderbjudande för att verkligen vinna på en lokal nivå, säger Eric Lundberg, vd ICA Sverige.

Chef för det nya området Försäljning och marknad blir Joakim Bohman. Chef för det nya området Strategy and Technology blir Peter Muld.

I samband med förändringen har Josefin Lundmark, marknadsdirektör ICA Sverige, utsetts till chef varumärke och marknad och kommer fortsätta ha ansvar för varumärkes- och marknadsområdet in i den nya funktionen.

Den nya organisationen träder i kraft den 1 mars 2023.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52, e-post: press@ica.se

icagruppen.se

ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster, ICA Försäkring och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. ICA Gruppen omsatte 2021 cirka 128 miljarder kronor. För mer information se icagruppen.se.

ICA Sverige är den ledande dagligvaruaktören i Sverige. Med fokus på mat och måltider vill ICA Sverige göra varje dag lite enklare. De drygt 1200 fristående ICA-handlarna äger och driver butikerna själva. ICA Sverige har avtal med handlarna om bland annat gemensamma inköp, logistik, marknadskommunikation och butiksutveckling. ICA Sverige är en del av ICA Gruppen.

Prenumerera

Dokument & länkar