ICA tar första steget in i Danmark genom joint venture med ISO Supermarked

ICA tar första steget in i Danmark genom joint venture med ISO Supermarked ICA AB och ISO Supermarked har träffat avtal om att skapa ett nytt 50/50- ägt bolag, omfattande ISO´s 11 dagligvarubutiker i Köpenhamnsområdet. - Vi har länge letat efter en öppning på den danska marknaden och har i ISO funnit en lämplig partner. Samarbetet med ISO ser vi som det första viktiga steget mot en kraftfull expansion i Danmark, säger Svante Nilsson, VD och koncernchef i ICA AB. Samarbetet med ISO ger ICA möjlighet att komma in på den traditionella dagligvarumarknaden i Danmark. Denna domineras idag av två huvudaktörer, FDB och Dansk Supermarked. På trafikbutikssidan finns ICA redan representerat i Danmark genom det 50/50-ägda bolaget Statoil Detaljhandel Skandinavia AS. Bolaget driver 1.500 bensinstationer och trafikbutiker i Skandinavien, och den första ICA Express-butiken på en dansk Statoil-station öppnar inom några veckor. Rent praktiskt innebär samarbetet att ISO´s verksamhet överförs till ett gemensamt aktiebolag, där ICA blir delägare genom en riktad nyemission. I bolaget, som ännu ej namngivits, lägger ISO sina 11 butiker, medan ICA skjuter till kapital. Butikerna kommer fortsatt att heta ISO och de två hittillsvarande ägarna, Niels Jørgen Soldbro och Peter Midtgaard, fortsätter som VD respektive ekonomidirektör. En gemensam styrelse bildas, med två representanter från ICA och två från ISO Supermarked. - Jag ser detta som en enastående möjlighet att få fart på utvecklingen av ISO, vilket knappast varit möjligt som privatperson på en välutvecklad marknad med små vinstmarginaler, säger Nils Jørgen Soldbro, VD ISO Supermarked. Fakta: Företaget ISO grundades 1937 av N.J. Soldbros far, Jørgen Soldbro. ISO´s första supermarket öppnade 1967. Sedan dess har ytterligare tio butiker tillkommit, den senaste förra året på Vesterbrogade i Köpenhamn. ISO var också tidigt ute med internethandel och öppnade 1998 Danmarks första matbutik på nätet, www.iso.dk. ISO har idag 1.500 medarbetare och beräknas under år 2000 omsätta en och en halv miljard DK. För ytterligare information Svante Nilsson, VD och Koncernchef ICA AB, via 08-585 502 72 Nils Jørgen Soldbro, VD ISO Supermarked, +45 32 69 76 81, privat +45 39 68 17 70, e-mail: njs@iso.dk Elisabeth Lundberg, informationschef ICA AB, 08 585 502 67 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/07/20000607BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/07/20000607BIT00450/bit0002.pdf

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera

Dokument & länkar