Rimi Baltics butiksförsäljning under januari – maj 2008Rimi Baltics butiksförsäljning under januari – maj 2008

Solna 10 juni, 2008

Rimi Baltics butiksförsäljning exklusive moms under januari – maj 2008 uppgick sammanlagt till cirka 521,9 miljoner euro vilket är en ökning med 16 procent jämfört med samma period föregående år.

Rimi Baltics butiksförsäljning per land i euro exklusive moms från januari till maj 2008:

Miljoner euro Förändring, procent Rimi Estland 155,5 9% Rimi Lettland 255,2 21% Rimi Litauen 111,2 15% Rimi Baltic totalt 521,9 16% Rimi Baltics butiksförsäljning per land i euro exklusive moms i maj 2008:

Miljoner euro Förändring, procent Rimi Estland 34,7 14% Rimi Lettland 55,0 22% Rimi Litauen 23,6 11% Rimi Baltic totalt 113,3 17%

Förändringen i procent anger förändringen jämfört med samma period föregående år. Fasta växelkurser har använts för att uppvisa jämförbara resultat.

Rimi Baltic har i dag 219 butiker i den baltiska regionen; 66 i Estland, 95 i Lettland samt 58 i Litauen.

För ytterligare information: ICAs presstelefon, tel 070-253 66 60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Om ICA ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 250 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. I gruppen ingår försäljningsbolagen ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera