Tre av fem par sparar tillsammans – men få öronmärker för gemensamma aktiviteter

Tre av fem par sparar tillsammans, men få sparar till specifika paraktiviteter i vardagen. Det visar en ny Novusundersökning från ICA Banken. Genom att öronmärka hur pengar ska användas kan man hjälpas åt att prioritera och sätta undan pengar för specifika ändamål tillsammans, menar Magnus Hjelmér, vardagsekonom på ICA Banken.

De flesta par (70 procent) har någon form av gemensam vardagsekonomi* och nästan lika många (62 procent) har också ett gemensamt sparande. Nästan sex av tio (58 procent) gör saker på tu man hand minst en gång i månaden och spenderar då i genomsnitt cirka 1 500 kronor. Samtidigt är det få (22 procent) som sparar till rena paraktiviteter och nära fyra av tio (39 procent) gör endast aktiviteter tillsammans någon gång per halvår eller mer sällan.

– I många relationer kan pengar vara ett känsligt ämne, men det finns små ekonomiska knep som kan göra vardagen enklare och underlätta för kärleken. Ett exempel är att namnge ett gemensamt konto efter det man sparar till - det behöver inte vara stora summor man lägger undan, men det kan öka motivationen att nå sparmålet och möjliggöra fler romantiska aktiviteter, säger Magnus Hjelmér, vardagsekonom på ICA Banken.

Att namnge ett konto efter sitt sparmål kan öka incitamentet att spara, strategin bygger på det beteendeekonomiska konceptet Mental accounting, som i grunden handlar om att alla människor har olika ekonomiska mentala konton för vad vi värderar och hur vi vill att våra liv ska se ut. Genom att bli mer medveten om sina egna och sin partners mentala konton kan man enklare konsumera rätt, spara till och spendera pengar på det som är viktigt i livet.

– Människor är känslodrivna. Vilket gör att vi inte alltid agerar helt rationellt när det kommer till vår ekonomi och som par kommer man inte alltid överens. Vi kan till exempel ha helt olika mentala budgetar för vårt matkonto, hälsokonto och nöjeskonto. Det är inte konstigt att vi prioriterar olika men det är viktigt att personer i parrelationer synliggör varandras mentala konton och tillsammans sätter gemensamma mentala konton, säger Ida Lemoine, beteendestrateg på Beteendelabbet.

Magnus och Idas steg för steg-guide till hur ni kan hitta och använda era gemensamma mentala konton:

  1. Gå igenom era individuella utgifter för en månad och sortera i olika kategorier. Ge varje kategori ett namn, dessa är era respektive mentala konton.
  2. Rangordna de mentala konton ni har identifierat – de som är viktigast högst upp och de mindre viktiga längst ned.
  3. Jämför era mentala ekonomiska konton. Identifiera vad ni har gemensamt och hur de skiljer sig åt. Det är helt okej att tycka olika, men det kan vara bra att prata om hur och varför man värderar saker olika i sin relation.
  4. Bestäm gemensamma mentala konton för utgifter och aktiviteter som ni både värderar högt. Hur kan ni hjälpas åt att spara och spendera inom dessa mentala konton? Utmana varandra att ha matlåda varje dag, och lägg pengarna ni sparar på en härlig middag! 
  5. Se resan som målet – spara för att spendera! Fortsätt att spara till semester och buffert – men satsa också på de små sakerna, de som ger oss möjlighet att påminna varandra om det som är viktigt. 

För mer information

ICAs presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av ICA Banken. Den bygger på 1 475 intervjuer bland svenska allmänheten i Novus riksrepresentativa Sverigepanel. Datainsamlingen gjordes i januari 2019.

*Följande siffra kommer ifrån en undersökning genomförd av Ipsos på uppdrag av ICA Banken. Undersökningen genomförd november 2018, där 1121 intervjuer gjorts i Ipsos riksrepresentativa Sverigepanel. 

ICA Banken ska genom finansiella tjänster göra varje dag lite enklare för ICAs kunder samt öka kundernas lojalitet till ICA. ICA Banken erbjuder ett komplett utbud av finansiella tjänster. Verksamheten bedrivs inom de tre affärsområdena privata affärer, företagsaffärer och försäkringar. ICA Banken är en del av ICA Gruppen. För mer information se icagruppen.se och icabanken.se.

Taggar:

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera

Media

Media