Vivo outsourcar IT-funktionen till ICL Invia

Vivo outsourcar IT-funktionen till ICL Invia Vivo Stockholm stänger ner sin egen IT-avdelning för att istället outsourca alla stödfunktioner till ICL Invia. I avtalet om ICL Invias outsourcing-koncept Provia ingår drift, support och utveckling av IT- lösningarna. Avtalet mellan ICL Invia och Vivo föregicks av en gemensam kartläggning av Vivos nuvarande IT-kostnader och funktionalitet samt en ekonomisk och organisatorisk analys inför framtida behov. - Vivo utnyttjar Provia optimalt genom att outsourca hela sin IT- funktion. IT är en väsentlig del av företagets infrastruktur idag och att köpa IT-tjänster är ett sätt att få en driftsäker och väl fungerande IT-miljö till en fast kostnad, säger Jan Henriques, VD för ICL Invia Sverige. Avtalet med Vivo löper på tre år och arbetet har nu inletts med att genomföra en standardisering av Vivos IT-miljö samt att göra en uppstart av driftstjänsten. Från den 1 februari 2002 ansvarar ICL Invia för hela driften. - Det var viktigt för oss att hitta en leverantör där relationen kan präglas av ett partnerskap för att underlätta samarbetet. Genom att outsourca all IT-verksamhet får vi bättre kontroll på våra IT-kostnader. Vi behöver heller inte vara beroende av enskilda individer för att ha en fungerande IT-verksamhet. Istället kan jag koncentrera mig på strategiskt arbete där jag också kan inhämta kunskap från ICL Invia, säger Malin Hellsten, IT-chef på Vivo Stockholm. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Nybom Informationschef ICL Invia Sverige Tfn 08-793 77 41 / 070-793 77 41 E-mail: johan.nybom@iclinvia.se Om ICL Invia ICL Invia är en av Nordens ledande leverantörer inom områdena integrerade tjänster för infrastrukturer, IT-applikationer och innovativa e-handelslösningar. I erbjudandet ingår outsourcing av IT- infrastrukturer genom det egna konceptet Provia. ICL Invia äger en tredjedel av servicebolaget InfoCare och erbjuder därigenom kunderna ständig tillgång till helpdesk, support och landsomfattande lokal fältservice. ICL Invias huvudkontor är beläget i Helsingfors. Omsättningen för 2000/2001 uppgick till 332 MEUR. Antalet anställda i Norden är totalt ca 2400, varav ca 300 i Sverige. ICL Invia är ett företag i Fujitsu-gruppen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00220/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00220/bit0002.pdf

Dokument & länkar