ICM tecknar avtal med AMS avseende transporter av datautrustning

Report this content

ICM tecknar avtal med Arbetsmarknadsstyrelsen avseende transporter av datautrustning Avtalet som gäller i tre år, med rätt till två års förlängning, omfattar lagring och transport samt installation av datautrustning vid landets arbetsförmedlingar och andra kontor inom Arbetsmarknadsverkets organisation, totalt cirka 700 arbetsställen. Ordervärdet uppgår till mellan 15 till 25 miljoner kronor. - AMS IT-enhet ställer höga krav på säkerhet, kvalitet och leveranstider. Ett bevis för detta är att man vann Compasspriset 2000 för sitt "infra structure managementkoncept". Därför är avtalet viktigt för ICM som leverantör, säger VD Bo Svedberg. - Vårt koncept för IT-logistik omfattar lagerhållning av datautrustning, konfigurering av clienter och servrar, transport samt installation av utrustningen på plats hos slutanvändaren. Begagnad utrustning återtas för rekonditionering, reparation eller miljöskrotning. Allt emballage källsorteras och återvinns. Konceptet medför att våra kunder kan sänka sina IT-kostnader och förbättra kvalitén, avslutar VD Bo Svedberg. ICM Logistik AB (publ) är moderbolag i en koncern grundad 1985 som utvecklar, marknadsför och producerar logistiklösningar som kräver punktlighet, varsamhet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter är basen i verksamheten. Andra viktiga områden är tredjepartslogistik för datautrustning, utrikes bohagstransporter, kulturtransporter samt distribution och lagring. ICM omsätter cirka 185 mkr och sysselsätter i genomsnitt 200 anställa,. Egna terminaler och kontor finns i Göteborg, Lund, Stockholm, Uppsala och Örebro. Fordonsflottan består av fjärrlastbilar och lastbilar för distribution samt växelflak och containrar. Bolagets aktie är noterad vid AktieTorget sedan oktober 2001. För ytterligare information: ICM Logistik AB (publ), VD Bo Svedberg, tfn: 08 - 445 70 95, mobil: 0733 - 25 77 26, e-post: bo.svedberg@icm.se. Bolagets hemsida har adressen www.icm.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/13/20030113BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/13/20030113BIT00120/wkr0002.pdf

Dokument & länkar