Penser Access: Iconovo - Nytt partneravtal med BNC Korea

Report this content

Omsättningen uppgick till 2,5 mkr (3,0) vilket var i linje med vår förväntan. Avvikelsen jämfört med fjolåret låg i en något lägre milstolpsbetalning. Dock har personalkostnaderna stigit mer än vi väntade oss och uppgick till 6,5 mkr (4,9), mot vår förväntan om 5 mkr. Avvikelsen låg i ett snabbare rekryteringstakt än vad vi räknat med. EBIT uppgick till -5,8 mkr (-2,8) jämfört med vår förväntan om -3,5 mkr. Efter rapporten drar vi upp vår kostnads estimat med 4,5 mkr under 2020e, drivet av en snabbare rekryteringstakt än vad vi tidigare räknat med. Det nya licensavtal med BNC Korea kommer inbringa 0,5 EURm i milestonsbetalningar under åren fram till lansering, varav en access-fee om 0,5 EURm under Q3'20. Drivet av det nya avtalet höjer vi vårt motiverade värde för bolaget till 85-88 kr per aktie från 82.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/ico_20200820.pdf

Detta är ett meddelande från Erik Penser Bank: Läs mer på www.penser.se

Prenumerera