Penser Access: Iconovo - CBC ersätter Amneal

Report this content

Iconovo rapporterade en nettoomsättning på 5,2 mkr (1,0), vilket var 3% över vår förväntan. Intäkten består primärt av en engångsintäkt från indiska CBC Corporation (CBC) på 5 mkr för övertagande av samarbetsprojektet med Amneal. Rörelsekostnaderna var något högre än vår förväntan vilket ledde till att EBIT uppgick till 0,3 mkr (-4,4) jmf med vår prognos på 0,7 mkr. Vi ser fortsatt potential för aktien baserat på 1) nya samarbetspartners, 2) fler forskningsprojekt inom vaccin för ICOone plattformen, 3) försäljning av färdigutvecklade läkemedel via plattformen ICOCap drivet av Stevanatos försäljningsorganisation. Bolagets affärsmodell, med löpande kostnadstäckning för bolagets utvecklingsprojekt, gör att vi ser låg risk för fler kapitalanskaffningar. Därmed ser vi hög potential i aktien till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/ico_20190426.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera