Penser Access: Iconovo - Tar klivet in i USA genom ny plattform

Report this content

Nettoomsättningen steg till 3,5 mkr (1,1), vilket var under vår förväntan på 5 mkr. Avvikelsen låg i att vi räknat med större milestone-intäkter, vilka varierar kraftigt under kvartalen då de faktureras när delprojekt slutförs. Kvartalets milestone-intäkter kom primärt från Intas Pharmaceuticals, då det projektet fortlöper enligt plan. Drivet av att bolaget investerar i en ny plattform ökar vi vårt antagande för capex 2020e och 2021e med 3 mkr respektive 7 mkr. Trotts detta ökar vi vårt motiverade värde för bolaget till 454 mkr (67 kr/aktie) från 410 mkr (60 kr/aktie) drivet av bolagets ökade chans att ta en position på den amerikanska marknaden. Bolagets affärsmodell, med löpande kostnadstäckning för bolagets utvecklingsprojekt, gör att vi ser låg risk för fler kapitalanskaffningar. Därmed ser vi hög potential i aktien till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/ico_20191028.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera