Antal långivare skiljer sig åt mellan olika låneförmedlare

Report this content

För ett antal år sedan så var man som konsument tvungen att ansöka om ett lån för varje specifik kreditgivare. Förutom den stora tidsåtgången som insatsen krävde så var man även tvungen att undergå en kreditupplysning för varje enskild kreditgivare - skriver Låneförmedlare.se

Det hela har kommit att förändras markant i form av att de flesta privatlån (lån utan säkerhet) förmedlas idag via en låneförmedlare, där endast en kreditupplysning initieras för att jämföra lån hos ett flertal kreditgivare.

Hur många långivare samarbetar Sveriges största låneförmedlare med?

Många av de låneförmedlare vilka idag verkar på den svenska marknaden återger informationen kring hur många långivare som de faktiskt samarbetar med klart och tydligt på deras webbplats.

En annan aspekt som skiljer sig åt beroende på låneförmedlaren i fråga utgörs av antalet storbanker kontra betydligt mer nischade aktörer. Vissa låneförmedlare fokuserar tydligt på att samarbeta med fler storbanker medan andra har sitt fokus på att lyfta fram betydligt mindre namnkunniga långivare.

Som ett led i att underlätta det hela men även för att spara din tid så har vi på Låneförmedlare.se sammanställt en kort lista över 10 låneförmedlare som återfinns på den svenska marknaden idag. Själva listan baseras på hur många varje långivare som varje enskild låneförmedlare (i skrivande stund) samarbetar med för närvarande:

 1. Sambla (40) - Har en ganska jämn fördelning när det kommer till banker och mer nischade långivare.
   
 2. Advisa (37) - Även här så är fördelningen mellan bankerna och de mindre långivarna ganska jämn.
   
 3. Zmarta (36) - Fokuserar på att samarbeta med mindre namnkunniga & betydligt mer nischade långivare.
   
 4. Lendo (35) - Har några av Sveriges största banker i kombination med andra mindre namnkunniga långivare.
   
 5. Compricer (35) - En annan låneförmedlare som samarbetar med flera av Sveriges största banker men även betydligt mindre namnkunniga kreditgivare.
   
 6. Axo finans (31) - En blandning mellan några av de största långivarna i kombination med betydligt mindre namnkunniga kreditgivare.
   
 7. Enklare (30) - Har en jämn blandning mellan Sveriges största långivare i kombination med nyetablerade banker.
   
 8. Lånekoll (23) - Samarbetar med ett flertal av marknadens största långivare för närvarande.
   
 9. Likvidum (21) - Har en betydligt mindre namnkunnig databas av långivare för närvarande.
   
 10. Comboloan (15) - En annan låneförmedlare med en ganska jämn fördelning mellan storbanker och mindre namnkunniga långivare.

Ovanstående lista definierar marknadens största låneförmedlare (för närvarande) vilka erbjuder sina tjänster till sökanden på den svenska marknaden. En gemensam nämnare dock är att ett bolag styr över flera varumärken, något som innebär att vi endast valt att återspegla de låneförmedlare vilka vi anser vara de enda i sitt slag. Det finns även låneförmedlare för företagslån, men då är det helt andra aktörer som är aktiva (med undantag för Lendo).

Notera: Antalet långivare som faktiskt erbjuder dig möjligheten till att ansöka om ett lån varierar kraftigt och baseras främst på din kreditvärdighet. Rent konkret så stiger antalet långivare i paritet med din återbetalningsförmåga, samtidigt som den sjunker ju sämre kreditvärdighet du har.

Vad är det som skiljer låneförmedlare åt specifikt?

När det kommer till de låneförmedlare vilka återges ovan så opererar varje enskild aktör på sitt unika sätt. Dock så bygger själva grundkonceptet på samma premisser, där den gemensamma nämnaren oftast kan identifieras i form av följande:

 1. Låneförmedlaren initierar en kreditupplysning som sedan används för att ta fram erbjudande från de långivare som man för närvarande samarbetar med.
   
 2. En förfrågan skickas ut till alla de långivare vilka accepterar de premisser som man angett gällande sin privatekonomi i kombination med den kreditupplysning som tagits i ens namn.
   
 3. Låneförmedlaren samlar ihop de erbjudande som långivarna återkommer med och presenterat dessa i form av en lista baserat på ränta, avgifter, löptid med mera.
   
 4. Den som ansöker om lånet väljer en av de låneerbjudande som hen fått presenterat och går vidare med den specifika kreditgivaren.
   
 5. Lånet betalas ut till det förvalda bankkontot, alternativt så kan den som ansöker om lånet behöva bli kund hos den specifika aktören (gäller oftast banker) där lånet i sin tur betalas ut till ett konto som återfinns hos banken i fråga.

Vad är det viktigaste som du bör ha i åtanke när det kommer till det hela?

Valet av låneförmedlare kan avgöra huruvida du lyckas få igenom ett lån eller ej eftersom vissa låneförmedlare samarbetar med långivare vilka ställer betydligt mer rigorösa krav i jämförelse med andra.

Du bör således var medveten om att låneförmedlare vilka för närvarande återger många banker som samarbetspartners vanligtvis kräver att du kan uppvisa en fläckfri privatekonomi utan några betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden.

Vidare så är det även viktigt att beskåda antalet långivare som den specifika låneförmedlaren samarbetar med. Rent konkret så ökar chansen att få igenom ett lån i paritet med antalet långivare.

Sist men inte minst så behöver du även ta reda på de grundkrav som varje låneförmedlare ställer på sökanden eftersom dessa förser en med en överblick kring vad som förväntas från en.


 

Låneförmedlare.se

hej@laneformedlare.se

Prenumerera