Ida Infront får ramavtal för e-arkiv

LINKÖPING, 2013-06-25 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, är en av de leverantörer som får leverera e-arkiv till Sveriges alla kommuner och landsting. Ramavtalet, som löper över fyra år, förväntas omsätta 250 MSEK. 

Ida Infront valdes ut som leverantör av sitt e-arkiv, baserat på produkten iipax, både inom området e-arkiv som tjänst samt e-arkiv som traditionell produkt. I utvärderingen fick Ida Infront maximal poäng inom de båda områdena.

Upphandlingen genomfördes av SKL Kommentus Inköpscentral (SKI), som bedömer marknaden för ramavtalet till 250 MSEK under avtalsperioden på fyra år. Över 500 kommuner, landsting och bolag är berättigade att göra avrop på ramavtalet som väntas träda i kraft direkt efter sommaren 2013.

”Det är många som väntar på detta ramavtal, och vi ser fram emot att arbeta med den kommunala marknaden inom e-arkivsområdet. Vi står rustade med ett starkt erbjudande och många goda erfarenheter”, säger Fredrik Samson, affärsområdeschef, Ida Infront.

Lösningarna i SKIs ramavtal baseras på produktfamiljen iipax som förutom e-arkiv även innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster och säker informationsöverföring. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även bland privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront.


För mer information kontakta

Stefan Jonegård
VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0)709 890 025
E-mail: stefan.jonegard@idainfront.se

Fredrik Samson
Affärsområdeschef, Ida Infront AB
Tel: +46 (0)708 825 466
E-mail: fredrik.samson@idainfront.se

Om Ida Infront AB
Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 65 anställda i Linköping, Stockholm och Sundsvall. Ida Infront AB är en del av Addnode Group AB som 2012 omsatte 1365 MSEK och är noterat på OMX Nordic List, Small Cap. 

Taggar: