Inspektionen för socialförsäkringen väljer e-tjänst från Ida Infront

Report this content

STOCKHOLM 29 juni, 2015 – Ida Infront, dotterbolag till Addnode Group, har fått en order från myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, på en diarie- och e-arkiv-redovisningstjänst. Ordervärdet är på 3,2 MSEK. 

ISF är en statlig myndighet som sorterar under Socialdepartementet. ISF:s uppdrag är att genom system­tillsyn och effek­tivi­tets­granskning värna rätts­säkerheten och effektiviteten inom socialförsäk­ringsområdet. Kärnverksamheten bedrivs inom fyra områden; förmåner till barn, familj och personer med funktionsnedsättning, ohälsorelaterade förmåner, pensioner och ekonomisk trygghet vid ålderdom samt över­gripande verksamhet.

I diarietjänsten, som tecknats under 3 år med option på ytterligare 2 år, ingår även avtalshantering och integrationer till ISF:s IT-miljö.

”Vi är självklart mycket glada och stolta över att ISF väljer en e-tjänst från oss.”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront. ”Det här stärker ytterligare vår position på marknaden inom e-tjänster för statliga myndigheter i Sverige. Nu inleder vi ett spännande samarbete med ISF efter sommaren.”

Den nya e-tjänsten baseras på Ida Infronts produktfamilj iipax som innehåller funktioner för säker informationsöverföring, kvalificerade e-tjänster, dokument- och ärendehantering samt elektronisk långtidsarkivering. Produkten finns hos ett flertal myndigheter och privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 890 025, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront
Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 75 medarbetare i Linköping, Stockholm och Sundsvall. Ida Infront AB är en del av Addnode Group AB. Ida Infront har sedan starten hjälpt sina kunder att bygga eller nyttja sina IT-system på ett effektivt sätt. Genom våra lösningar har vi hjälpt kunderna få lönsamhet i sina investeringar. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se.

Om Addnode Group
Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder.

Varje dag använder 400 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning.

Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, USA, Indien och Serbien. 2014 uppgick nettoomsättningen till 1 599 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small cap. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Taggar: