Analysguiden: Tillväxt skapar stora värden

Report this content

Vi inleder bevakning av medicinteknikbolaget IDL Biotech. Med ett utökat fokus på tillväxt under förbättrad lönsamhet ser vi fortsatt pottential för bolagets aktie.

DL Biotech är ett diagnostikbolag med fokus på att utveckla och marknadsföra diagnostiska tester för sjukvården. Genom analys av ett enkelt blod- eller urinprov ger bolagets tester möjlighet till säkrarare och mer kostnadseffektiv vård som även ökar patientnyttan. IDL Biotechs produktportfölj utgörs av diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakteriologi.

Marknad under tillväxt

Den globala marknaden för diagnostiktest uppgår till över 500 miljarder SEK och växer kraftigt. Vi bedömer att bolagets strategiska position inom blåscancer inom onkologi och tyfoidfeber inom bakteriologi är smart. Det är två indikationer som är i stort behov av innovativa diagnostikverktyg där bolagets kliniska evidens tydligt skapar patient- och samhällsnytta. 

Accelererad tillväxt

Situationen med Covid-19 förväntas på verka bolaget kraftigt negativt under kvartal två och tre 2020. Vi anser däremot att bolagets produkter har tydliga patient- och samhällsekonomiska fördelar, ihop med en stor efterfrågan på innovativa diagnostikverktyg ser vi att bolagets tillväxt kommer vara intakt under slutet av 2020 och över vår prognosperiod, trots corona virusets framfart. Vi förväntar oss en årlig omsättningstillväxt om höga 26 procent under prognosperioden 2020–2023, till ca 76 miljoner kronor år 2023. 

Lönsamheten åt rätt håll

IDL Biotech kommer från en intensiv period av investeringar som har satt grunden för bolagets tillväxtresa. Vi ser tecken på att bolagets lönsamhet nu är på väg upp. Vi förväntar oss att bolagets ebitda-marginal kommer förbättras kraftigt under prognosperioden, från minus 3 procent under innevarande år till cirka 7 procent 2021. I slutet av prognosperioden beräknar vi att bolagets ebitda-marginal har förbättrats till cirka 15 procent. 

Uppsida i aktien

Vi ser ett motiverat värde för bolagets aktie om ca 5 kronor per aktie, vilket indikerar ytterligare uppsida från nuvarande aktiekurs om cirka 4,1 kronor. 

 

Läs analysen här: 

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-idl-biotech-tillvaxt-skapar-stora-varden