Charlotte Berg lämnar VD-posten i IDL Biotech AB (publ)

IDL Biotechs VD, Charlotte Berg, har meddelat styrelsen att hon, efter drygt tio år på bolaget varav de tre senaste som VD, önskar sluta som VD för ett annat uppdrag i ett icke konkurrerande bolag.

Charlotte har gjort ett fantastiskt jobb under sin tid på IDL Biotech. Med sin energi och övertygelse har hon placerat IDL på marknaden. Styrelsen önskar henne all framgång med den nya utmaningen”, säger styrelsens Ordförande Jerker Swanstein.

”Mina år på IDL Biotech har varit en fantastisk resa där fokus framförallt har legat på global expansion och varumärkesbyggande. Jag är oerhört tacksam och stolt över att ha fått möjligheten att jobba med suveräna, kunniga och dedikerade kollegor och samarbetspartners över hela världen. IDL Biotech är ett fantastiskt bolag med stora möjligheter och en spännande resa väntar, men jag har fått ett erbjudande i den snabbväxande tech-branschen som jag kände att jag inte kunde tacka nej till. Jag ser fram emot att fortsätta följa IDL Biotechs spännande resa de kommande åren”, säger Charlotte Berg.

Charlotte Berg slutar sin tjänst senast den 20 oktober 2020. Styrelsen kommer nu att påbörja rekryteringsprocessen efter en ny VD.

För ytterligare information kontakta:
Jerker Swanstein

Ordförande

IDL Biotech AB (publ)
+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som IDL Biotech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2020.

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Prenumerera

Dokument & länkar