Flaggningsmeddelande

Report this content

Adma Förvaltnings AB ökar sitt innehav i IDL Biotech AB (publ).  

IDL Biotech AB (publ) har informerats om att Adma Förvaltnings AB har förvärvat ytterligare 962 000 aktier i bolaget. Adma Förvaltnings AB´s ägande uppgår idag till 9 850 000 aktier, vilket är en ökning från 14,09 % till 15,62 % av aktiekapital och antal röster i bolaget.

För ytterligare information kontakta:
Charlotte Berg

VD

IDL Biotech AB (publ)
+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Dokument & länkar