IDL Biotech byter distributör i Indonesien

Report this content

IDL Biotech har tecknat avtal med Djembatan Dua för distribution av IDL:s bakteriologiska test TUBEX® TF för den indonesiska marknaden. Avtalet med den tidigare distributören har sagts upp.  

”Vår nya distributör, Djembatan Duas, verksamhet har mycket goda förutsättningar för att TUBEX® TF ska kunna nå de volymer produkten har potential till. Detta inte minst med tanke på att TUBEX® TF är rekommenderad av Ministry of Health i Indonesien. Dessutom har Djembatan Duas produktportfölj betydligt fler synergier med IDL Biotechs produkt än tidigare distributör. Då ett temporärt stopp av försäljningen kan förväntas under den tid när registreringsprocessen pågår och distributionsrättigheterna blir klara så betalar Djembatan Dua en engångsintäkt till IDL Biotech som intäktsförs i fjärde kvartalet”, säger Charlotte Berg, VD för IDL Biotech.

”Vår tidigare distributör har inte uppfyllt de krav IDL Biotech ställer på sina samarbetspartners. IDL Biotech upplever att den tidigare distributören inte heller har utvecklat TUBEX® TF på den indonesiska marknaden på ett tillfredsställande sätt. Utöver torrperiod som minskar incidensen av tyfoidfeber under sommarmånaderna har även den tidigare distributören kraftigt minskat sin lagernivå under perioden. Detta kommer att avspeglas på omsättningen för det tredje kvartalet”. påpekar Charlotte Berg, VD för IDL Biotech.

TUBEX®TF är ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av salmonella. Tyfoidfeber är en vatten- och livsmedelsburen infektionssjukdom som kan vara dödlig om inte korrekt diagnos ställs och behandling inleds. Enligt Världshälsoorganisationen WHO diagnostiseras 20–25 miljoner nya fall årligen varav mer än 250 000 leder till dödsfall, främst bland barn. Tyfoidfeber är endemisk i stora delar av Asien, Afrika samt Central- och Sydamerika.

Sjukdomen orsakar hög feber, influensaliknande symptom och svåra diarréer, som är potentiellt livshotande om de inte behandlas korrekt. På grund av symptomen kan patienten bli felaktigt diagnostiserad med sjukdomar som malaria, denguefeber eller lunginflammation. Tyfoidfeber behandlas med antibiotika. Antibiotikaresistens är tyvärr ett ökande problem, vilket ger ytterligare argument till behovet av snabb och korrekt diagnostik. TUBEX®TF är ett snabbt och känsligt test som ger svar inom tio minuter, utgör en enkel möjlighet till en tidig och tillförlitlig diagnos, vilket är centralt för en effektiv och botande behandling av sjukdomen.

För ytterligare information kontakta:

IDL Biotech AB (publ)

Charlotte Berg, CEO

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. Inom onkologi har IDL Biotech ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och blåscancer. UBC® Rapid är ett snabbtest som används vid blåscancer. Inom området bakteriologi har IDL Biotech TUBEX® TF, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av salmonella. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som IDL Biotech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2019.

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Prenumerera

Dokument & länkar