IDL Biotech flyttas upp till Spotlight Next

Report this content

IDL Biotech är stolta över att vara ett av de utvalda bolag som godkänts för lansering på Spotlights nya segment – Next.

Visionen från Spotlight är att skapa en plats för bolag som är redo att ta nästa steg i sin tillväxtresa. Next kommer att bli en plats där bolagen följer högre krav med förhoppningen att attrahera en annan investerarbas. Det kommer också att vara en plats där de får mer exponering i relation till synlighet och handel. 

”Spotlight Next är något som många av våra intressenter har uttryckt intresse för i flera år. Next har skapats med en vision om att driva en miljö med en högre institutionell närvaro. Vi tror också att Spotlights erbjudande blir mycket starkare och attraktivare för såväl våra noterade bolag som potentiella bolag,” säger Emelie Jarnesten, Head of Business Operations på Spotlight.

”Jag är stolt över att IDL Biotech är utvald till att lanseras på Next. Lanseringen på Next är en kvalitetsstämpel på bolaget och visar att vi är redo att ta nästa steg i vår tillväxtresa,” säger Charlotte Berg, VD på IDL Biotech.

Bolag som godkänts redan från start och lever upp till kraven som ställs inom segmentet är utöver IDL Biotech även Angler Gaming, Infracom Group, EQL Pharma, Eurocon Consulting, SyntheticMR och Plejd Solutions.

För ytterligare information kontakta:

IDL Biotech AB (publ)

Charlotte Berg, CEO

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. Inom onkologi har IDL Biotech ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och blåscancer. UBC® Rapid är ett snabbtest som används vid blåscancer. Inom området bakteriologi har IDL Biotech TUBEX® TF, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av salmonella. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Prenumerera

Dokument & länkar