IDL Biotech förstärker med Regional Manager Asia Pacific

IDL Biotech fortsätter att förstärka sitt team inom global försäljning. Nick Thliveris är utsedd till Regional Manager Asia Pacific med fokus på produkten TUBEX® TF, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber. 

Nick Thliveris har över 20 års erfarenhet inom försäljning av diagnostik inom infektionssjukdomar. Målet är att lansera TUBEX® TF på nya marknader i Asia Pacific. Nick Thliveris kommer vara stationerad i Sydney, Australien för att på ett effektivare sätt kunna stödja befintliga och nya distributörer. Tillsammans med Martyn Eales, Senior Vice President Global Sales, ska bolaget sprida kunskapen om TUBEX® TF och behovet av tillförlitlig diagnostik för att minska den ökade antibiotikaresistensen.

TUBEX® TF är ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av salmonella. Tyfoidfeber är en vatten- och livsmedelsburen infektionssjukdom som kan vara dödlig om inte korrekt diagnos ställs och behandling inleds. Enligt Världshälsoorganisationen WHO diagnostiseras 11-20 miljoner nya fall årligen varav cirka 120 000 - 160 000 leder till dödsfall, främst bland barn. Tyfoidfeber är endemisk i stora delar av Asien, Afrika samt Central- och Sydamerika. Tyfoidfeber behandlas med antibiotika. Antibiotikaresistens är tyvärr ett ökande problem, vilket ger ytterligare argument till behovet av snabb och korrekt diagnostik.

TUBEX® TF är ett snabbt och känsligt test för detektion av akut tyfoidfeber. Testet, som ger ett svar inom tio minuter, utgör en enkel möjlighet till en tidig och tillförlitlig diagnos, vilket är centralt för en effektiv och botande behandling av sjukdomen.

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Spotlight.

Denna information är sådan som IDL Biotech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2018.

Om oss

IDL Biotech AB (publ) är ett svenskt diagnostikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför in vitro diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakterologi.

Prenumerera