IDL Biotech går framåt i Afrika

Report this content

IDL Biotech har nu mottagit sin första order från bolagets distributör i Uganda, Medilink Lab & Surgical Ltd. Ordern avser TUBEX® TF, IDL Biotechs snabbtest för tyfoidfeber. Uganda blir därmed det tredje landet i Afrika som bolaget levererar TUBEX® TF till.

Det är en mindre initial order, men avgörande då det samtidigt innebär att man kan starta en planerad lokal utvärderingsstudie. Studien sköts och kontrolleras av distributören och de lokala myndigheterna och bedöms vara mycket viktig för den fortsatta marknadsbearbetningen i Uganda, och även i andra närliggande länder. I många fall saknas idag en snabb och effektiv diagnostikmetod för tyfoidfeber. TUBEX® TF kan därför göra stor skillnad och bidra till att fler patienter i tid får rätt behandling.

”Det är mycket positivt att användningen av TUBEX® TF nu kan komma igång i Afrika. Vi har redan tecknat distributörsavtal i ett antal länder, men covid-19 har tyvärr lett till förseningar i planerade aktiviteter.” säger Gunnar Wahlberg, VD i IDL Biotech.

TUBEX® TF är ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av salmonella. Sjukdomen orsakar hög feber, influensaliknande symptom och svåra diarréer, som är potentiellt livshotande om den inte behandlas korrekt. På grund av symptomen kan patienten bli felaktigt diagnostiserad med malaria, denguefeber eller lunginflammation. Tyfoidfeber behandlas med antibiotika. Antibiotikaresistens är tyvärr ett ökande problem, vilket ger ytterligare argument till behovet av snabb och korrekt diagnostik.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO diagnostiseras 11-20 miljoner nya fall av tyfoidfeber årligen varav cirka 160 000 leder till dödsfall, främst bland barn. Tyfoidfeber är endemisk i stora delar av Asien, Afrika samt Central- och Sydamerika.

För ytterligare information kontakta:

IDL Biotech AB (publ)

idlbiotech@idl.se

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro-diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Gunnar Wahlberg, VD

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.