IDL Biotech går vidare i arbetet med automatisering av tumörmarkören TPS®

Report this content

Som tidigare informerats signerade IDL Biotech i slutet av 2019 ett samarbetsavtal med det kinesiska företaget Zecen Biotech, avseende automatisering av tumörmarkören TPS® på Zecen Biotechs samtliga instrument. Utvecklingsprojektet har fortlöpt mycket bra och den första fasen är slutförd. Därmed inleds nu den sista fasen innan lansering. Förhoppningen är att produkten ska finnas tillgänglig på den kinesiska marknaden redan i slutet av 2021.

TPS® har använts på den kinesiska marknaden i snart 30 år på den manuella plattformen ELISA.

”Vi har stora förhoppningar att vår marknad i Kina kommer att breddas. För stora sjukhus är automatiserade instrument väsentliga då analyser kan genomföras i stor skala snabbt och effektivt. Dessutom förbättras möjligheten att kombinera TPS® med andra tumörmarkörer, så kallade kombinationsanalyser, vilket ökar känsligheten. Detta är ett viktigt steg i vår strategi att fokusera på dels patientnära snabbtester för användning på läkarmottagningar, dels automatisering av tester på laboratorier.” säger Gunnar Wahlberg, VD i IDL Biotech.

TPS® är en känslig biomarkör som framför allt används vid uppföljning av metastaserande bröstcancer men den är också dokumenterad för andra cancerformer, såsom prostata och ovarialcancer. Årligen beräknas över 2 miljoner kvinnor globalt diagnostiseras med bröstcancer och behovet av enkel och tillförlitlig diagnostik är stort. TPS® är en s.k. aktivitetsmarkör och genom att följa patienten med analyser av TPS®, både under behandling och uppföljning, kan klinikern erhålla kritisk information om pågående tumöraktivitet och på så sätt upptäckta återfall tidigare. Tumörmarkören är en tillförlitlig indikator på tumörcellaktivitet som är särskilt användbar vid patienthantering för olika elakartade tumörer.

ZECEN Biotech är ett bolag som huvudsakligen är specialiserat på att tillhandahålla totala lösningar av kemiluminescensimmunanalys genom att utveckla, tillverka och marknadsföra CLIA-instrument och reagenser. Bolaget samarbetar med ledande sjukhus i Kina och har förutom kunder på hemmamarknaden även kunder i södra Asien, Sydamerika, Öst och Sydeuropa på den internationella marknaden. Bolaget finns med forsknings- och utvecklingscentra och produktionsbas i Peking, Shandong och Jiangsu

 

För ytterligare information kontakta:
IDL Biotech AB (publ)
idlbiotech@idl.se
+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro-diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som IDL Biotech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2021.
 

Gunnar Wahlberg, VD

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Dokument & länkar