IDL Biotech har tecknat avtal för automatisering av tumörmarkören TPS®

Report this content

Kina har i många år varit ledande i användningen av tumörmarkörer. IDL Biotech har nu tecknat avtal med det kinesiska företaget ZECEN Biotech som avser en automatisering av analysprocessen för tumörmarkören TPS® på ZECEN Biotechs instrument. TPS® är en tumörmarkör som används framförallt vid bröst-, äggstocks- och prostatacancer.

TPS® har använts på den kinesiska marknaden sedan mitten av 90-talet. Att kunna applicera IDL Biotechs analyser på ett automatiserat instrument hos en nationell tillverkare kommer att bredda den viktiga kinesiska marknaden betydligt. För större sjukhus är automatiserade instrument essentiellt då analyser kan genomföras i stor skala på ett effektivt sätt, vilket leder till att analys kan ske av ett större antal patienter. Dessutom effektiviseras möjligheten att kombinera TPS® med andra tumörmarkörer, så kallade kombinationsanalyser, vilket ökar känsligheten”, säger Charlotte Berg VD i IDL Biotech.

Vi ser två segment av tester framför oss; dels patientnära snabbtester för användning på läkarmottagningar, dels automatisering av tester på laboratorier. Manuell hantering av tester på lab tillhör inte framtiden. När vi nu ingått ett avtal om TPS® så är det ett steg i riktningen att bolagets samtliga tumörmarkörer ska kunna användas på automatiserade instrument på lab.” påpekar Charlotte Berg.

IDL Biotech räknar med att produkten för automatisering av TPS® i Kina skall vara utvecklad och registrerad, dvs klar för försäljning, om ca 24 månader.

TPS® används framför allt vid bröst-, äggstocks- och prostatacancer. Tumörmarkören är en tillförlitlig indikator på tumörcellaktivitet som är särskilt användbar vid patienthantering för olika elakartade tumörer. Genom att följa patienten med upprepade analyser av TPS®, både under behandling och uppföljning, erhåller klinikern kritisk information om tumöraktiviteten under övervakning för en tidig upptäckt av återkommande sjukdom.

ZECEN Biotech är ett bolag som huvudsakligen är specialiserat på att tillhandahålla totala lösningar av kemiluminescensimmunanalys genom att utveckla, tillverka och marknadsföra CLIA-instrument och reagenser. Bolaget samarbetar med ledande sjukhus i Kina och har förutom kunder på hemmamarknaden även kunder i södra Asien, Sydamerika, Öst och Sydeuropa på den internationella marknaden. Bolaget finns med forsknings- och utvecklingscentra och produktionsbas i Peking, Shandong och Jiangsu.

För ytterligare information kontakta:

IDL Biotech AB (publ)

Charlotte Berg, CEO

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. Inom onkologi har IDL Biotech ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och blåscancer. UBC® Rapid är ett snabbtest som används vid blåscancer. Inom området bakteriologi har IDL Biotech TUBEX® TF, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av salmonella. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som IDL Biotech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2019. 

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Dokument & länkar