• news.cision.com/
  • IDL Biotech/
  • IDL Biotech inkluderar ytterligare kliniker i sin pågående multicenterstudie för UBC[®] Rapid i Sverige.

IDL Biotech inkluderar ytterligare kliniker i sin pågående multicenterstudie för UBC[®] Rapid i Sverige.

Report this content

IDL Biotech har för närvarande ett antal pågående kliniska studier både internationellt och i Sverige, med syfte att påvisa den kliniska nyttan av UBC® Rapid vid blåscancer och att få testet inkluderat som ett komplement vid uppföljning av patienter med blåscancer som klassas som högrisk.

UBC® Rapid kan vara ett värdefullt komplement till dagens diagnostik. Den svenska multicenterstudien som drivs på ett antal urologkliniker i Sverige är en fas 2 studie där man gör ett antal pilotstudier på patienter med nyupptäckt höggradig blåscancer, patienter som fått återfall samt patienter med mer avancerad urotelial cancer under behandling eller uppföljning.

”Med anledning av Covid-19 har flera av våra pågående studier både internationellt och i Sverige fördröjts under 2020. Efter jul har vi dock märkt att en del av studierna sakta kommit igång och genom att nu engagera 3 ytterligare kliniker för den svenska studien hoppas vi kunna inkludera patienter snabbare” säger Ann-Christine Nilsson, CSO och kliniskt ansvarig på IDL Biotech.

För ytterligare information kontakta:

IDL Biotech AB (publ)

idlbiotech@idl.se

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro-diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som IDL Biotech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2021.

Gunnar Wahlberg, VD

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Dokument & länkar