IDL Biotech lanserar TUBEX® TF i Kenya

Report this content

IDL Biotech kommer den 17 september 2019 att lansera bolagets snabbtest för tyfoidfeber, TUBEX® TF, i Kenya.

”Sedan kapitaliseringen av bolaget som skedde under vintern 2018 har vi arbetat målfokuserat med försäljnings- och marknadsrelaterade aktiviteter för att sprida budskapet och fördjupa informationen av TUBEX® TF. Ett led i detta arbete var bland annat att anlita Regional Sales Manager i både Asien och Afrika för att finna nya marknader för produkten. Det är glädjande att vi genom dessa arbetsinsatser nu kan lansera TUBEX® TF på den Kenyanska marknaden”, säger IDL Biotechs VD Charlotte Berg.

Lanseringen kommer ske i samråd med KEMRI (Kenya Medical Research Institute) och genomföras i form av en workshop där ett antal läkare, patologer, opinionsbildare samt representanter från hälsoministeriet kommer att delta.

”Av erfarenhet tar det lång tid att etablera nya produkter på den afrikanska marknaden, men genom lanseringen av produkten tillsammans med etablerade opinionsbildare är vår förhoppning att försäljning kan starta under 2020”, framhåller Charlotte Berg.

TUBEX® TF är ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av salmonella. Tyfoidfeber är en vatten- och livsmedelsburen infektionssjukdom som kan vara dödlig om inte korrekt diagnos ställs och behandling inleds. Enligt Världshälsoorganisationen WHO diagnostiseras 11–20 miljoner nya fall årligen varav mer än 160 000 leder till dödsfall, främst bland barn. Tyfoidfeber är endemisk i stora delar av Asien, Afrika samt Central- och Sydamerika. Sjukdomen orsakar hög feber, influensaliknande symptom och svåra diarréer, som är potentiellt livshotande om de inte behandlas korrekt. På grund av symptomen kan patienten bli felaktigt diagnostiserad med sjukdomar som malaria, denguefeber eller lunginflammation. Tyfoidfeber behandlas med antibiotika. Antibiotikaresistens är tyvärr ett ökande problem, vilket ger ytterligare argument till behovet av snabb och korrekt diagnostik.

För ytterligare information kontakta:
IDL Biotech AB (publ)

Charlotte Berg, CEO

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som IDL Biotech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2019. 


Dokument & länkar