IDL Biotech signerar distributörsavtal i Ghana.

Report this content

IDL Biotech fortsätter att expandera i Afrika. Idag har IDL Biotech signerat ett distributörsavtal med Res Health Consult Ltd som täcker Ghana. Avtalet omfattar försäljning av TUBEX® TF.  

Sedan lansering i Afrika har bolaget fokuserat på att hitta rätt samarbetspartners för distribution. Tidigare har bolaget meddelat att avtal signerats med distributörer i Uganda, Zimbabwe, Kenya, Rwanda, Sydsudan och Somalia. Nu har bolaget även signerat ett distributionsavtal med Res Health Consult Ltd för distribution i Ghana. Avtalet omfattar försäljning av bolagets snabbtest; TUBEX® TF för tyfoidfeber.

För ytterligare information kontakta:

IDL Biotech AB (publ)

idlbiotech@idl.se

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro-diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som IDL Biotech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2021.

Gunnar Wahlberg, VD

Dokument & länkar