IDL Biotech signerar distributörsavtal i Rwanda, Sydsudan och Somalia

Report this content

IDL Biotech fortsätter att expandera i Afrika. Idag har IDL Biotech signerat ett distributörsavtal med Roi Scientific Ltd som täcker Rwanda, Sydsudan och Somalia. Avtalet omfattar försäljning av TUBEX® TF

Sedan lanseringen i Afrika har bolaget fokuserat på att hitta rätt samarbetspartners för distribution. Tidigare har IDL Biotech meddelat att avtal signerats med distributörer i Uganda, Zimbabwe och Kenya. Nu har bolaget även signerat ett distributionsavtal med Roi Scientific Ltd för distribution i Rwanda, Sydsudan och Somalia. Avtalet omfattar försäljning av bolagets snabbtest TUBEX® TF för tyfoidfeber.

För ytterligare information kontakta:

IDL Biotech AB (publ)

idlbiotech@idl.se

+46 8 799 67 50

 

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro-diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som IDL Biotech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2021.

Gunnar Wahlberg, VD

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Dokument & länkar