IDL Biotech signerar distributörsavtal i Zimbabwe

Report this content

IDL Biotech fortsätter att expandera i Afrika. Idag har IDL Biotech signerat ett distributörsavtal med PHM Diagnostic Lab Ltd i Zimbabwe. Avtalet omfattar försäljning av både TUBEX® TF och UBC® Rapid.  

Sedan höstens lansering i Afrika har bolaget fokuserat på att hitta rätt samarbetspartners för distribution. Tidigare har bolaget meddelar att avtal signerats med distributörer i Uganda och Kenya.  Nu har bolaget även signerat ett distributionsavtal med PHM Diagnostic Lab Ltd för distribution i Zimbabwe. Avtalet omfattar försäljning av bolagets båda snabbtester; TUBEX® TF för tyfoidfeber och även UBC® Rapid för blåscancer.

 

För ytterligare information kontakta:
 

IDL Biotech AB (publ)

Charlotte Berg, CEO

+46 8 799 67 50

 

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. Inom onkologi har IDL Biotech ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och blåscancer. UBC® Rapid är ett snabbtest som används vid blåscancer. Inom området bakteriologi har IDL Biotech TUBEX® TF, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av salmonella. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

 

Denna information är sådan information som IDL Biotech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2020.

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Prenumerera

Dokument & länkar