IDL Biotech startar klinisk studie i Spanien

Report this content

IDL Biotech har fått godkännande att starta en klinisk studie i Spanien avseende bolagets snabbtest för cancer i urinblåsan, UBC® Rapid.

Studien är en prospektiv studie av UBC® Rapid och cytologi hos patienter med icke-muskelinvasiv blåscancer. Ansvarig för studien är Dr Joan Palou, ordförande för urologiska institutionen, Fundació Puigvert, Barcelona, Spanien. Dr Joan Palou är även medlem i EAU (European Association of Urology) samt AAGUS (American Association of Genitourinary Surgeons)

“Vi har i flera tidigare sammanhang framhållit att en central del i Bolagets strategi är satsningen på kliniska prövningsprogram. För UBC® Rapid är målet att bli inkluderat i Europeiska Guidelines som ett komplement till cystoskopi. Detta kan endast uppnås genom att ett gediget kliniskt material tas fram av ledande professorer inom urologi. Genom studiestart i Spanien med ledande urologen Dr Joan Palou har vi tagit ett stort steg i rätt riktning”, säger Charlotte Berg, VD på IDL Biotech.

Cancer i urinblåsan är en av de mest resurskrävande cancersjukdomarna och drabbar ca 550 000 personer årligen globalt. Diagnos och uppföljning sker idag framförallt genom cystoskopi, där ett smalt rör förs in i urinröret för att studera urinblåsan och på så sätt kunna se eventuella tumörer i blåsan. Som ett komplement till cystoskopi har tidigare framför allt cytologi använts. Vid cytologi analyseras ett urinprov eller blåssköljvätska för att se om man kan hitta cancerceller.

Det svenska företaget IDL Biotech AB har utvecklat ett kompletterande test till cystoskopi - UBC® Rapid, avsett för upptäckt av blåscancer i framför allt högrisk-patienter och för att följa sjukdomsutvecklingen efter fastställd diagnos. Detta test är redan kliniskt dokumenterat och används i rutin bland annat i Tyskland. Kombinationen av UBC® Rapid och en objektiv testmätare (läsare) kan möjliggöra en riskbedömning av upptäckta förändringar i blåsan.

För ytterligare information kontakta:

 

IDL Biotech AB (publ)

Charlotte Berg, CEO

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. Inom onkologi har IDL Biotech ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och blåscancer. Inom området bakteriologi har IDL Biotech TUBEX® TF, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av salmonella. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som IDL Biotech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2019. 

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Prenumerera

Dokument & länkar