IDL Biotech tecknar distributionsavtal i Kenya

Report this content

IDL Biotech har under dagen signerat ännu ett distributörsavtal. Denna gång med Chem-Labs Ltd, en framgångsrik distributör i Kenya. Avtalet omfattar försäljning av IDL Biotechs snabbtest för tyfoidfeber, TUBEX® TF.

I september lanserade IDL Biotech snabbtestet för tyfoidfeber, TUBEX® TF, i Kenya. I samband med lanseringen genomfördes en workshop tillsammans med KEMRI (Kenya Medical Research Institute) där ett antal läkare, patologer, opinionsbildare samt representanter från hälsoministeriet deltog. Efter lanseringen har bolaget arbetat intensivt med att finna den rätta distributören för den kenyanska marknaden.

”Hårt arbete lönar sig och det är glädjande att se att båda våra regionala försäljningschefer i Afrika respektive Asien levererar. Under förmiddagen meddelade IDL Biotech att vi har signerat ett distributörsavtal för marknaderna Nepal och Bhutan. Det är mycket glädjande att vi nu även signerat ett distributörsavtal med Chem-Labs Ltd i Kenya.”, säger IDL Biotechs VD Charlotte Berg.

I oktober knöt bolaget till sig Prof Sam Kariuki som vetenskaplig rådgivare. Prof Kariuki, stationerad i Kenya, innehar ett antal ledade positioner, inte minst som konsult åt WHO (World Health Organization). Med både Prof Kariuki och distributören Chem-Labs Ltd som samarbetspartners har vi stora förhoppningar att försäljning kan starta under 2020”, framhåller Charlotte Berg. 

TUBEX® TF är ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av salmonella. Tyfoidfeber är en vatten- och livsmedelsburen infektionssjukdom som kan vara dödlig om inte korrekt diagnos ställs och behandling inleds. Enligt Världshälsoorganisationen WHO diagnostiseras 11–20 miljoner nya fall årligen varav mer än 160 000 leder till dödsfall, främst bland barn. Tyfoidfeber är endemisk i stora delar av Asien, Afrika samt Central- och Sydamerika. Sjukdomen orsakar hög feber, influensaliknande symptom och svåra diarréer, som är potentiellt livshotande om de inte behandlas korrekt. På grund av symptomen kan patienten bli felaktigt diagnostiserad med sjukdomar som malaria, denguefeber eller lunginflammation. Tyfoidfeber behandlas med antibiotika. Antibiotikaresistens är tyvärr ett ökande problem, vilket ger ytterligare argument till behovet av snabb och korrekt diagnostik.

För ytterligare information kontakta:

 

IDL Biotech AB (publ)

Charlotte Berg, CEO

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som IDL Biotech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2019.

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Dokument & länkar