IDL Biotech utser tillförordnad VD

Report this content

Styrelsen i IDL Biotech har utsett den nuvarande försäljning- och marknadschefen Gunnar Wahlberg som tillförordnad VD. Gunnar tillträder uppdraget den 1 september.

Gunnar Wahlberg har över 20 års erfarenhet inom företagsledning, internationell marknadsföring och försäljning inom olika branscher, främst medicinteknik. Gunnar har arbetat inom stora internationella bolag såväl som entreprenörsdrivna företag där fokus har legat på tillväxt och affärsutveckling. I tidigare positioner har Gunnar bland annat bott i Ryssland, Kanada och Spanien.

Gunnar Wahlberg ersätter Charlotte Berg som lämnar bolaget efter drygt tio år, varav de tre senaste som VD. Charlotte kommer vara behjälplig under en övergångsperiod.

För ytterligare information kontakta:
 

IDL Biotech AB (publ)

Jerker Swanstein, Styrelseordförande

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som IDL Biotech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020.

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Dokument & länkar