IDL Biotech växlar upp försäljningsavdelningen – tillsätter Head of Sales Oncology

Som ett led i att expandera bolagets försäljning har företaget en ny tjänst: Head of Sales Oncology. Till den nya rollen tillsätts Gunnar Wahlberg med uppdraget att utveckla befintliga marknader, samt introducera bolagets onkologiska produkter på nya marknader.   

Gunnar Wahlberg har över 20 års erfarenhet från internationell marknadsföring och försäljning inom olika branscher, främst medicinteknik. Gunnar har etablerat och utvecklat affärer genom distributörer i ett stort antal länder inom hela EMEA och även delar av Asien. Som ett led i Gunnars arbete har han bland annat varit bott i Ryssland, Kanada och Spanien.

Det är oerhört glädjande att vi nu lagt ytterligare en viktig pusselbit avseende bolagets förstärkningar. Gunnars styrka i att driva och utveckla affärer gör honom till helt rätt person för att genom ett strategiskt angreppssätt leda bolagets försäljning inom onkologi. Tillsammans med Martyn Eales, Senior Vice President Global Sales, har jag stor tillförsikt att bolaget ska nå de omsättningsmål vi satt upp”, säger Charlotte Berg, VD på IDL Biotech AB.

För ytterligare information kontakta:

 

IDL Biotech AB (publ)

Charlotte Berg, CEO

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. Inom onkologi har IDL Biotech ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och blåscancer. Inom området bakteriologi har IDL Biotech TUBEX® TF, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av salmonella. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Om oss

IDL Biotech AB (publ) är ett svenskt diagnostikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför in vitro diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakterologi.

Prenumerera

Dokument & länkar