Information från konstituerande styrelsemöte den 28 maj 2019.

Inför årsstämma hade ordförande Hans Örström samt ledamöterna Max Pihlqvist och Peter Bräutigam avböjt omval. Under tisdagens årsstämma omvaldes Jerker Swanstein, Per-Anders Abrahamsson och Carsten Olsson samt nyval av Eva Sjökvist Saers  och Malin Ruijnesaars. 

 Under tisdagens konstituerande styrelsemöte beslutades att Jerker Swanstein blir ny styrelseordförande för IDL Biotech AB.

Jerker Swanstein har varit styrelseledamot i IDL Biotech sedan 2003, samt ordförande under 2016-2017. Jerker Swanstein är medlem i svenska advokatsamfundet. Jerker har tidigare arbetat som affärsjurist på advokatbyråerna Carler samt Ramberg advokatbyrå. Jerker Swanstein var under åren 2006-2010 regionstyrelsens ordförande och regionråd i Region Skåne.  Utöver styrelsemedlem i IDL Biotech AB är Jerker Swanstein styrelseordförande i Patientförsäkringen LÖF samt styrelseledamot i Svensk Labex AB och Labex Förvaltnings AB.  

Eva Sjökvist Saers, född 1962, har en doktorsexamen från Uppsala universitet. Eva Sjökvist har en bred erfarenhet i olika befattningar från Astra/AstraZeneca och APL (Apotek Produktion & Laboratorier AB) där hon var VD 2008-2018. Eva Sjökvist Saers var styrelseordförande för Apotekarsocieteten 2008-2016 och har varit styrelseledamot i Karolinska Institutet Holding AB och Dilafor AB. Eva Sjökvist Saers har under våren valts till styrelseledamot i Recipharm AB (from 1 juli 2019) och i Karo Pharma AB och är sedan tidigare vice ordförande i SwedenBio och Swelife.

Malin Ruijsenaars, född 1971, har en fil kand inom Human Resource Management vid Lunds universitet. Vidare har Malin Ruijsenaars studerat vid University of California, Berkeley.   Malin Ruijsenaars har många års erfarenhet i företagsledande befattningar inom HR, CSR/hållbarhet och organisationsutvecklare så väl som generell företagsledning. Malin Ruijsenaars arbetade senast som Chief Personnel Officer samt var medlem av företagsledningen på Axis Communications AB. Malin Ruijsenaars har tidigare varit styrelseledamot i Auranest AB och Arcam AB. Idag är Malin Ruijsenaars styrelseledamot i Lime Technologies AB.

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Prenumerera

Dokument & länkar