Ny publikation visar värdet av IDL Biotechs snabbtest UBC[®] Rapid vid urinblåsecancer

Report this content

En studie som publicerats i Anticancer Research (Juli 2020) visar resultaten från en Israelisk studie vid blåscancer med UBC® Rapid, som genomförts vid Hadassah, Hebrew University Medical Center, Jerusalem.

Studien med titeln “Noninvasive detection of bladder cancer by UBC Rapid test, ultrasonography, and cytology,” visar att UBC® Rapid i kombination med ultraljudsundersökning hade en känslighet på 91 % och en specificitet på 72 % vid analys av patienter med misstänkt blåscancer och uppföljning av blåscancerpatienter efter kirurgi. Om man adderar cytologi ökade känsligheten till 96%. Denna blåscancerstudie är prospektiv och omfattar både blåscancerpatienter och en separat kontrollgrupp. Författarna till studien drar slutsatsen att kombinationen av UBC® Rapid, ultraljud och cytologi kan minska frekvensen av cystoskopier och kan användas som ett alternativ till kontrollcystoskopier vid icke-invasiv uppföljning.

Cancer i urinblåsan är en av de mest resurskrävande cancersjukdomarna och drabbar ca 550 000 personer årligen globalt. Diagnos och uppföljning sker idag framförallt genom cystoskopi och cytologi. Vid cystoskopi förs ett smalt rör med optik in genom urinröret för att undersöka urinblåsans insida. Denna undersökning är ofta förknippad med smärta och obehag för patienten, och det finns också en risk för infektioner. Vid cytologi analyseras ett urinprov eller blåssköljvätska mikroskopiskt för att se om man kan hitta cancerceller.

IDL Biotech har utvecklat snabbtestet UBC® Rapid som ett snabbt och enkelt komplement till cystoskopi och cytologi. De största och mest avgörande fördelarna med UBC® Rapid är snabbheten och tillförlitligheten. Vid cytologi tar det dagar, ibland veckor, innan läkaren får svar. Med UBC® Rapid analyseras urinprovet direkt på kliniken eller primärvårdsmottagningen där det tagits och resultatet föreligger efter bara tio minuter. Detta test är redan kliniskt dokumenterat och används i rutin bland annat i Tyskland. Kombinationen av UBC® Rapid och en objektiv testmätare (läsare) kan möjliggöra en tidig upptäckt av cancer i urinblåsan.

För ytterligare information kontakta:
 

IDL Biotech AB (publ)

Charlotte Berg, CEO

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. Inom onkologi har IDL Biotech ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och blåscancer. UBC® Rapid är ett snabbtest som används vid blåscancer. Inom området bakteriologi har IDL Biotech TUBEX®  TF, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av salmonella. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som IDL Biotech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli  2020.

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Prenumerera

Dokument & länkar