Nyckelperson anlitad för att utveckla försäljningen av UBC® Rapid

IDL Biotech fortsätter att förstärka sitt team inom global marknadsföring och försäljning. Joachim Hevler har anlitats som Strategic Marketing Advisor för produkten UBC® Rapid, ett snabbtest för cancer i urinblåsan.

Joachim Hevler har en mycket intressant bakgrund med över tjugo års erfarenhet inom marknadsföring av diagnostik och medicinteknik, bl a från Pharmacia Diagnostics, Matritech GmbH samt Alere Inc. Joachim Hevler har omfattande erfarenhet från internationell försäljning av snabbtester inom onkologi. Joachim Hevler, som är stationerad i Tyskland, har direkt kunskap från lansering och etablering av onkologiska snabbtester på nyckelmarknader, med ett kontaktnät som är mycket relevant för IDL. Tillsammans med resten av teamet på IDL Biotech får Joachim Hevler en viktig roll för att utveckla försäljningen av UBC® Rapid i främst Europa och Asien.

Bakgrund urinblåsecancer

Cancer i urinblåsan är en av de mest resurskrävande cancersjukdomarna och drabbar ca 550 000 personer årligen globalt. Diagnos och uppföljning sker idag framförallt genom cystoskopi, där ett smalt rör förs in i urinröret för att studera urinblåsan och på så sätt kunna se eventuella tumörer i blåsan. Som ett komplement till cystoskopi har tidigare framför allt cytologi använts. Vid cytologi analyseras ett urinprov eller blåssköljvätska för att se om man kan hitta cancerceller.

Det svenska företaget IDL Biotech AB har utvecklat ett kompletterande test till cystoskopi - UBC® Rapid, avsett för upptäckt av blåscancer i framför allt högriskpatienter och för att följa sjukdomsutvecklingen efter fastställd diagnos. Testet är redan kliniskt dokumenterat och används i rutin bland annat i Tyskland.

För ytterligare information kontakta:

 

IDL Biotech AB (publ)

Charlotte Berg, CEO

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Prenumerera

Dokument & länkar