Sista dagen för handel med BTA i IDL Biotech AB (publ)

Under perioden 12 november till 26 november pågick teckningstiden i IDL Biotechs företrädesemission. Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är fredagen den 28 december.

Företrädesemissionen tillförde IDL Biotech cirka 39,4 MSEK före emissionskostnader om cirka 4,5 MSEK. Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är fredagen den 28 december. Stoppdag hos Euroclear i BTA är torsdagen den 3 januari 2019.

Aktier beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 7 Januari 2019.

Genom företrädesemissionen ökar IDL Biotechs aktiekapital med 13 122 330,4 SEK, från 10 935 276,6 SEK till sammanlagt 24 057 604,4 SEK, och antalet aktier kommer att öka med 32 805 822 aktier, från 27 338 189 aktier till 60 144 011 aktier. 

För ytterligare information kontakta:
Charlotte Berg

VD

IDL Biotech AB (publ)
+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Spotlight Stock Market.

Om oss

IDL Biotech AB (publ) är ett svenskt diagnostikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför in vitro diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakterologi.

Prenumerera

Dokument & länkar