Idogen genomför strategiskt byte av juridiskt ombud för patentportföljen

Idogen har beslutat att överföra hanteringen av patentportföljen till den Londonbaserade patentbyrån Sagittarius Intellectual Property LLP (”Sagittarius IP”), som specialiserar sig på patent inom bioteknik- och läkemedelsområdet. Idogen har haft ett gynnsamt samarbete med Sagittarius IP gällande en nyligen inskickad patentansökan och väljer nu att utöka samarbetet till att omfatta hela patentportföljen och kommande patentstrategi.

Idogen anlitade nyligen Sagittarius IP för mer specialiserad rådgivning för en ny patentansökan relaterad till plattformsteknologin för tolerogena vaccin. Sagittarius IP:s goda kunskap och förståelse för Idogens teknologi gör nu att Idogen ger uppdraget till Sagittarius IP att ta över hanteringen av hela Idogens patentportfölj samt rådgivning rörande kommande patentstrategier.

‒ Cellterapiområdet växer snabbt, liksom patenträtten inom fältet och jag bedömer att Idogen har betydande nytta av den strategiska rådgivning av mer internationell karaktär som Sagittarius IP erbjuder. Detta för att på bästa sätt kunna skydda och utveckla Idogens teknikplattform och våra produkter framöver, säger Lars Hedbys, VD för Idogen AB.

‒ Jag har anförtrott flera patentärenden åt Dr Andrew Teuten och hans team på Sagittarius IP genom årens lopp och ser fram emot att arbeta med dem även för Idogens patentportfölj och kommande patentstrategi, säger Dr Neil Thomas, ansvarig för Idogens patentstrategi.

Sagittarius IP (www.sagittariusip.com) specialiserar sig på patent inom bioteknik, kemi och läkemedel ‒ under ledning av grundaren Dr Andrew Teuten. Dr Teuten och hans medarbetare har djup kunskap om europeisk och internationell patenträtt och lång erfarenhet av att arbeta med patentstrategi tillsammans med patentavdelningar inom olika läkemedelsbolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Hedbys, VD
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen AB utvecklar tolerogena vacciner som omprogrammerar immunförsvaret. Det innebär ett nytt behandlingskoncept för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som står utan behandling efter att ha utvecklat antikroppar mot ordinarie behandling. Behandlingen bygger på att en liten andel av patientens dendritiska celler (en sort vita blodkroppar) tas ut, omprogrammeras och sedan ges tillbaka till patienten. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling för autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en principiell immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer info se www.idogen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar