Idogen stärker organisationen inför klinisk utvecklingsfas

Report this content

 

Idogen AB (publ) meddelar att organisationen har stärkts med flera ledande nyckelroller inför att bolagets längst komna läkemedelskandidat går in i klinisk utvecklingsfas. Ledningsgruppen utökas därmed med kompetens och erfarenheter inom både tidig läkemedelsutveckling och kliniska prövningar.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

I mars 2022 fick Idogen godkännande av Läkemedelsverket att inleda en klinisk fas 1/2a-studie i utvecklings-programmet IDO 8, en potentiellt revolutionerande cellterapi för patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som utvecklat antikroppar mot sin livsnödvändiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Studien kommer att bedrivas vid flera prövningscenter i Europa och inför starten stärker nu bolaget organisationen med tre nya medarbetare.

 

Idogen har utsett Hanjing Xie till Chief Medical Officer, CMO, med ansvar för den kliniska utvecklingen av bolagets cellterapibehandling IDO 8. Hanjing Xie kommer närmast från Oncopeptides där hon var Senior Medical Study Director. Hon är läkare och specialistutbildad inom hematologi, onkologi och invärtesmedicin och har över 20 års klinisk erfarenhet, mestadels från Karolinska Universitetssjukhuset, samt stor erfarenhet från kliniska prövningar. Hon har även erfarenhet av klinisk användning av cellterapibehandlingar och är docent vid Karolinska Institutet. Hanjing Xie tillträdde tjänsten i januari 2022.

 

Rory Graham har utsetts till Chief Regulatory Officer, CRO, och tillträder tjänsten omgående. Rory Graham kommer att fortsätta det regulatoriska arbetet med IDO 8 och ytterligare ansökningar för att säkerställa starten av den planerade fas 1/2a-studien. Han kommer även att arbeta för att optimera den regulatoriska strategin i Europa och USA för att möjliggöra en effektiv utvecklingsprocess av IDO T, bolagets läkemedelskandidat inom transplantationsområdet. Rory Graham har en bred erfarenhet av regulatoriska processer i både Europa och USA, samt stor kunskap om cellterapier och biologiska läkemedel. Han har arbetat på ledande speciality pharma-bolag och mindre biotech-bolag.

 

Martina Johannesson har rekryterats till posten som Program Manager Cell Therapy, med uppdrag att säker-ställa koordinering och genomförande av bolagens två längst komna utvecklingsprogram, IDO 8 och IDO T. Hon kommer närmast från cellterapibolaget Amniotics där hon idag arbetar som Preclinical Development Manager.  Martina har bred erfarenhet från cellterapibolag vad gäller utvecklingsprocesser samt kunskap om GMP-certifierad tillverkning. Martina Johannesson tillträder i juli månad och tar även en plats i ledningsgruppen.

 

 

Förutom Hanjing Xie, Rory Graham och Martina Johannesson består ledningsgruppen av Anders Karlsson (vd), Ingvar Karlsson (CFO), Åsa Schiött (CSO), Dennis Henriksen (CTO) och Neil Thomas (CBO och patentansvarig).

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Karlsson, vd, Idogen AB

Tel: +46 70 918 00 10

E-post: anders.karlsson@idogen.com

 

 

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-463 80 00
E-post: certifiedadvisor@penser.se

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2022 kl 08.42 CET.

 

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com

Prenumerera