Idogens intervjuas om cellterapi i Trading Direkt Healthcare idag kl 12.00

Report this content

Idogens VD Anders Karlsson intervjuas av Magnus Bernet om Idogens cellterapi  program i Trading Direct Healthcare måndag 27 juni kl 12.00

 

 

Cellterapi är växande marknad och ett framtidsområde.  Idogen har utvecklat en unik plattforms-teknologi baserad på patientens egna celler för att skapa tolerans mot oönskad aktivering av kroppens immunsystem. Bolaget är mitt uppe i förberedelserna för att starta klinisk prövning i det längst komna utvecklingsprogrammet, IDO8, vars syfte är att behandla svårt sjuka patienter med blödarsjuka som utvecklat antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII (FVIII).

 

VD Anders Karlsson deltar i Trading Direkt Healthcare och svarar på Magnus Bernets frågor.

 

Ni kan lyssna på intervjun på följande länk https://youtu.be/2w13mDFT9XQ

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Karlsson, VD, Idogen AB

Tel: +46 (0) 709 18 00 10

E-post: anders.karlsson@idogen.com

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni kl. 08.51 CEST.

 

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Vator Securities AB. Kontaktuppgifter: Vator Securities AB, Kungsgatan 34, SE-111 35 Stockholm, Email: ca@vatorsec.se. Tel: +46 (0)8-580 065 99

 

Idogen (Nasdaq First North Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter. Mer information om Idogen finns att tillgå via www.idogen.com