Intervju med Neil Thomas, affärschef inom Idogen

                      Idogen AB:s (”Idogen”) affärschef (”CBO”), Neil Thomas, PhD, har ägnat de senaste 19 åren åt patent och affärsledning inom life science. Han har också varit verksam vid patentbyråer i London, där han arbetat från den andra sidan med noggrann utformning av patent för att säkra företags rättigheter samt begränsa möjligheter för potentiella konkurrenter. Som adjungerad professor vid handelshögskolan IE Business School i Madrid undervisar Neil om patentstrategi inom life science. I denna intervju delar han med sig från arbetet inom Idogen och även från tidigare arbete i TiGenix NV, som för en kort tid sedan signerade det mest omtalade licensavtalet hittills inom cellterapi.

TiGenix NV slöt ett betydande licensavtal med Takeda Pharmaceutical inom cellterapi i somras. Neil, kan du berätta något om ditt tidigare engagemang i TiGenix samt betydelsen av detta licensavtal för andra cellterapiföretag?

Under 2006 började jag arbeta med en tidig version av TiGenix patentportfölj då den tillhörde deras dotterbolag Cellerix SA, på den tiden ett av Genetrix i Madrids portföljbolag. Jag var ansvarig för IP-strategi och patentaspekter av licensfrågor för Genetrix-koncernen. För övrigt var jag även lite senare styrelseledamot i det Uppsalabaserade moderbolaget Genetrix Life Sciences AB. Där fick jag en första introduktion till svenska bioteknikbolag, något jag är väldigt glad över att ha återvänt till med Idogen.

Jag, min efterträdare inom patent på Cellerix, samt forskarna på Cellerix/TiGenix utökade patentportföljen under några år till att även omfatta varianter och förbättringar på företagets grundläggande teknik ‒ cellterapi baserad på användning av mogna stamceller från kroppsfett vid behandling av inflammatoriska tillstånd. Jag var mycket glad över att nu i juli se TiGenix licensiera ut rättigheterna globalt utanför USA, för utveckling och marknadsföring av TiGenix stamcellsbehandling Cx601 för komplexa perianala fistlar hos patienter med Crohns sjukdom. Licensavtalet innebar en initial betalning på 25 miljoner Euro och möjligheter till ytterligare 355 miljoner Euro i samband med utvecklingsframsteg, detta plus tvåsiffriga royalties; en banbrytande och imponerande affär i cellterapisektorn. TiGenix blev ledande i branschen och vi hoppas att följa efter – mot framgångsrikt godkännande av vår första produkt och liknande internationella licensaffärer.

Kan du berätta om den senaste utvecklingen inom dina områden i Idogen?

Under senaste tiden har Idogen lämnat in ett antal patentansökningar för att skydda potentiella uppföljande läkemedelskandidater med nya mekanismer eller mekanismer som liknar zebularin. Detta är ett viktigt arbete, eftersom det ytterligare skyddar våra metoder från potentiella konkurrenter och intrång, samt avsevärt stärker våra möjligheter för framtida licensavtal.

I min roll som affärschef för Idogen söker jag regelbundet i min omvärldsbevakning efter intressanta projekt att utvärdera inom cellterapi och immuntolerans. Vid bedömning av om det passar in i Idogens framtida utveckling är det viktigt att forskningen är betydelsefull, har synergier med vår kompetens och våra insatser samt att tekniken kan användas på fördelaktiga villkor. Jag håller också ögonen öppna för intressanta partners att licensiera ut delar av vår portfölj till. De stora läkemedelsbolagen har visat intresse för cellterapi och håller sig uppdaterade om framstegen. Att licensiera ut delar av portföljen är långsiktigt en tydlig strategi för Idogen.

Under sommaren 2015 inledde Idogen ett samarbete med patentbyrån Sagittarius Intellectual Property Ltd. Vad skulle du säga är speciellt med Sagittarius?

Jag började arbeta med Sagittarius redan år 2003, som chef för patent och teknologi vid BioXell S.p.A., ett avknoppat företag från Roche, i Milano. Jag fann i Sagittarius en ovanlig kompetens bland patentbyråer deras erfarenheter från arbete inom patentavdelningar på stora läkemedelsbolag. Sagittarius har också den omfattande juridiska kunskap som krävs och djupa förståelse för hur patent noggrant bör utarbetas så att företag och deras produkter skyddas i verkliga situationer. De är en stor tillgång för Idogen och vi har redan sett en betydande nytta av samarbetet för vår del – Sagittarius team har varit avgörande i att förbättra patentkravens omfattning i några av våra tidigare pågående ansökningar. De ger oss goda råd och stöd för att komplettera och skydda våra innovationer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

De stora läkemedelsbolagen har visat intresse för cellterapi och håller sig uppdaterade om framstegen. Att licensiera ut delar av portföljen är långsiktigt en tydlig strategi för Idogen.
Neil Thomas, affärschef Idogen AB