• news.cision.com/
  • Idogen/
  • Marknadsmeddelande100/15 – Idogen AB noteras på AktieTorget den 12 juni 2015

Marknadsmeddelande100/15 – Idogen AB noteras på AktieTorget den 12 juni 2015

Report this content

Första handelsdag på AktieTorget för Idogen ABs aktie och teckningsoption är den 12 juni 2015. Kortnamnet för aktien är IDOGEN och för teckningsoptionen IDOGEN TO 1.

Villkor för TO 1: En teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar.

Teckningskursen ska inte överstiga 10,25 kronor per aktie.

Teckningskursen ska inte understiga 6,85 kronor per aktie.

Information om aktien:

Kortnamn: IDOGEN
Aktienamn: IDOGEN
ISIN-kod: SE0006887386
Orderboks-ID: 110089
Organisationsnummer: 556756-8521
Kvotvärde: 0,07 SEK
Första handelsdag: Den 12 juni 2015
Antal aktier: 9 790 045
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om teckningsoptionen:

Kortnamn: IDOGEN TO 1
ISIN-kod: SE0006887394
Orderboks-ID: 110091
Första handelsdag: Den 12 juni 2015
Teckningsperiod: Den 8 september 2016 till och med den 29 september 2016.
Villkor: En (1) TO 1 ger rätt att teckna en (1) aktie.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 3 juni 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se