Ändring av totala antalet aktier och röster i IFS

Under maj 2011 har optioner inom ramen för det optionsprogram som upprättades under 2009 utnyttjats. Med anledning av detta har det totala antalet aktier och röster i bolaget förändrats.

Under 2009 upprättade IFS ett incitamentsprogram innebärande att ledande befattningshavare och nyckelpersoner erbjöds att, på marknadsmässiga villkor, förvärva teckningsoptioner i bolaget. Optionerna ger innehavaren rätt att förvärva B-aktier. Utnyttjandet av optioner i detta program medför därmed en förändring av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Den 30 april 2011 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 26 455 922, varav 1 375 008 var A-aktier och 25 080 914 var B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgick till 3 883 099,4.

Under maj 2011 har utnyttjandet av optioner inom ramen för det optionsprogram som upprättades under 2009 medfört en ökning av antalet B-aktier med 1 000 och en ökning av totala antalet röster med 100,0.

Den 31 maj 2011 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 26 456 922, varav 1 375 008 var A-aktier och 25 081 914 var B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgick till 3 883 199,4.

Den 31 maj 2011 innehade IFS 701 657 B-aktier i eget förvar, vilka återköptes under 2010 och 2011. I enlighet med ett beslut som antogs vid årsstämman den 25 mars 2011 pågår ett ärende om minskning av aktiekapitalet med 10 000 000 kronor, motsvarande 500 000 B-aktier.

Kontaktinformation
Anne Vandbakk

Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2010 uppgick till 2,6 miljarder kronor. Mer information finns på
www.IFSWORLD.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2011 kl. 18.00.

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige.
Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Teknikringen 5, Box 1545, 581 15 Linköping.

Taggar:

Om oss

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com Följ IFS på Twitter: @ifs Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Dokument & länkar