Avinor väljer IFS för kvalitetsrapportering

IFS meddelar att Avinor har valt IFS-lösningar för hälsa, säkerhet, kvalitetssäkring samt riskhantering i syfte att effektivisera rapporteringen inom dessa områden. Avinor är ett statligt bolag som äger och driver merparten av Norges flygplatser, inklusive tre kontrollcentraler, flygledartorn och tekniska stationer. Avtalet omfattar licenser och tjänster värda cirka 10 miljoner norska kronor.

I december 2012 beslutade Avinor att implementera IFS Applications 8. Avinor har nu, efter en offentlig upphandlings- och utvärderingsprocess, valt att utöka lösningen med komponenterna IFS Health and Safety™, IFS Quality Assurance™ och IFS Risk Management™.

Lösningen kommer att möjliggöra för Avinor att integrera kritiska affärsprocesser som avvikelserapportering i sitt affärssystemsramverk. Systemet inkluderar appar för smarta mobiler för rapportering i fältet samt OLAP-kuber för databearbetning. Lösningen kommer att driftsättas för 3 900 användare vid 46 flygplatser, kontrollcentraler, flygledartorn och tekniska stationer över hela Norge.

– Vi valde IFS eftersom vi ville ha ett enhetligt och användarvänligt system som kunde hantera avvikelserapportering, framtagande av statistik samt elektronisk rapportering till myndigheterna. Vi ville även kunna använda denna information för vår riskbedömning. Lösningen kommer att ge oss ett avsevärt bättre verktyg för beslutsfattning och kommer att lyfta vårt säkerhetsarbete, säger Dag Falk-Petersen, koncernchef, Avinor.

– Flygplatsoperatörer som Avinor måste förhålla sig till stränga krav, vilket gör arbetsmiljö, kvalitet och avvikelserapportering till affärskritiska processer.
Genom att utöka sin centrala IFS-lösning med dessa komponenter kommer Avinor att få förbättrad översikt och kontroll, säger Glenn Arnesen, VD, IFS Scandinavia.

IFS-lösningen kommer att levereras med gränssnitt för Microsoft SharePoint och mobila enheter, utvecklade av IFS teknologipartner Din ERP.

– Din ERP erbjuder en mycket intuitiv användarupplevelse baserad på standardiserade processer anpassade efter varje enskild användares roll i värdekedjan. Genom att kombinera IFS Applications med vårt SharePoint-gränssnitt och våra mobila lösningar erbjuder vi Avinor ett robust system i en intuitiv miljö som bidrar till användarens effektivitet och nöjdhet, säger Dagfinn Stave, VD, Din ERP.

Implementeringen startar omedelbart och beräknas vara slutförd i juni 2014.

Kontaktinformation
Mark Boulton
Telefon: 44 1494 428900
Chief Marketing Officer
press@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om Avinor
Avinor ansvarar för planeringen, utvecklingen och driften av Norges flygplatsnätverk. Avinor driver 46 flygplatser i Norge, varav 12 i samarbete med norska försvaret. Verksamheten inkluderar även flygkontrolltorn, kontrollcenter samt teknisk infrastruktur för flygplansnavigation.

Mer information finns på www.avinor.no

Om IFS
IFS™ är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem. IFS fokuserar på branscher där en eller flera kärnprocesser är strategiska: service & underhåll, tillverkning, logistik och projekt. IFS har över 2100 kunder, är verksamt i cirka 60 länder och har 2800 anställda. Nettoomsättningen 2012 uppgick till 2,7 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com
Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2013 kl. 16.30.

IFS, Box 1545, SE-581 15 Linköping, Sweden – Phone: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) is a limited liability company registered in Linköping, Sweden.
Corporate identity number: 556122-0996

Taggar:

Om oss

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com Följ IFS på Twitter: @ifs Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Citat

Vi valde IFS eftersom vi ville ha ett enhetligt och användarvänligt system som kunde hantera avvikelserapportering, framtagande av statistik samt elektronisk rapportering till myndigheterna. Vi ville även kunna använda denna information för vår riskbedömning. Lösningen kommer att ge oss ett avsevärt bättre verktyg för beslutsfattning och kommer att lyfta vårt säkerhetsarbete.
Dag Falk-Petersen, koncernchef, Avinor