Damen Shipyards Group utökar avtal med IFS

IFS meddelar att Damen Group, ett nederländskt varvsindustriföretag, har valt att utöka sitt avtal med IFS genom att investera i ytterligare användarlicenser för IFS Applications™.

Damen Shipyards, med huvudkontor i Gorinchem, Nederländerna, implementerade IFS Applications år 2010 för att stödja sin globala verksamhet. Genom att utöka sin användning av IFS Applications förstärker nu Damen Group sitt strategiska och långsiktiga partnerskap med IFS.

– Vi ska implementera IFS i alla Damen-företag. Genom att utöka licensavtalet kommer vi att få möjlighet att dela resurser mellan olika dotterbolag genom att använda en central databas för reservdelar och resurser, säger Marc de Thouars, Group IT Director, Damen Group.

– Varvsindustrin är en viktig bransch för IFS. Vi erbjuder en integrerad branschlösning för att hantera projekt och anläggningar genom hela livscykeln – från konstruktion, inköp och materialhantering till installation och beställning. IFS långa erfarenhet av att samarbeta med kunder inom denna industri genomsyrar våra branschlösningar. Vårt fokus och globala nätverk var anledningarna till att Damen valde IFS och är också anledningen till att de nu utökar sitt avtal med oss, säger Nico Heuven, Managing Director, IFS Benelux.

Kontaktinformation
Anne Vandbakk

Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om Damen Shipyards Group
Damen är en internationell varvsindustrikoncern med fler än 6000 anställda i 35 länder. Företaget bygger i snitt 150 fartyg om året. Damen genomför även cirka 1000 reparationer per år. Damens framgångsrecept är företagets modulära design- och konstruktionsmetodik. Denna metodik är kopplad till ett standardiseringskoncept för design och komponenter till bogserbåtar, arbetsbåtar och andra kommersiella fartyg. Detta koncept introducerades av Damen 1969 och utgör hörnstenen i företagets internationella framgång. Damen Shipyards Group består av cirka 30 varv, både i Nederländerna och globalt. Företaget hade under 2011 en årsomsättning om cirka 1,4 miljarder euro. Bland kunderna finns andra entreprenörer, oljeföretag, hamnmyndigheter, bogseringsföretag, offshore-företag och maritima serviceföretag.

Mer information finns på www.damen.nl

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på branscher där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i cirka 60 länder och har 2800 anställda. Nettoomsättningen 2011 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 december 2012 kl. 09.30.

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige.
Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Taggar:

Om oss

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com Följ IFS på Twitter: @ifs Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Citat

Vi ska implementera IFS i alla Damen-företag. Genom att utöka licensavtalet kommer vi att få möjlighet att dela resurser mellan olika dotterbolag genom att använda en central databas för reservdelar och resurser.
Marc de Thouars, Group IT Director, Damen Group.