Delårsrapport april–juni 2016

Stark tillväxt i både produktintäkter och rörelseresultat

april–juni 2016 (andra kvartalet)

 • Licensintäkterna uppgick till 190 Mkr (181), en ökning med 10 procent valutajusterat.
 • Underhållsintäkterna uppgick till 300 Mkr (287), en ökning med 9 procent valutajusterat.
 • Konsultintäkterna uppgick till 421 Mkr (396), en ökning med 10 procent valutajusterat.
 • Nettointäkterna uppgick till 923 Mkr (867), en ökning med 11 procent valutajusterat.
 • Justerat EBITDA uppgick till 118 Mkr (96). Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 107 Mkr (64).
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -9 Mkr (-8).
 • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 3,21 kr (1,83).

januari–juni 2016 (sex månader)

 • Licensintäkterna uppgick till 292 Mkr (296), en ökning med 3 procent valutajusterat.
 • Underhållsintäkterna uppgick till 596 Mkr (578), en ökning med 7 procent valutajusterat.
 • Konsultintäkterna uppgick till 825 Mkr (770), en ökning med 11 procent valutajusterat.
 • Nettointäkterna uppgick till 1 734 Mkr (1 649), en ökning med 9 procent valutajusterat.
 • Justerat EBITDA uppgick till 174 Mkr (159). Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 108 Mkr (115).
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 37 Mkr (64).
 • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 3,18 kr (3,33).

Framtidsutsikter
För 2016 förväntar IFS tillväxt i både produktintäkter och rörelseresultat.

Oliver Pilgerstorfer, Corporate Communications. Telefon: 44 1494 428900, press@ifsworld.com

Frédéric Guigues, Investor Relations. Telefon: 46 8 58 78 45 00, frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS

IFS™ är en ledande global leverantör av affärssystem som hjälper företag att bli mer flexibla. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder IFS ett flexibelt, helintegrerat affärssystem (ERP) inklusive lösningar för underhåll (EAM) och service.IFS grundades 1983 och är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) med cirka 2 800 anställda. IFS stödjer fler än 1 miljon användare över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com.

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: http://blog.ifsworld.com/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juli 2016 kl. 8.00 (CEST).

Taggar:

Om oss

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com Följ IFS på Twitter: @ifs Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/