Delårsrapport januari - mars 2011 — Stark tillväxt i intäkter och vinst

 

JANUARI–MARS 2011 (FÖRSTA KVARTALET)

  • Licensintäkterna uppgick till 74 Mkr (65), en ökning med 23 procent valutajusterat.
  • Underhållsintäkterna uppgick till 196 Mkr (199), en ökning med 6 procent valutajusterat.
  • Konsultintäkterna uppgick till 335 Mkr (322), en ökning med 12 procent valutajusterat.
  • Nettointäkterna uppgick till 607 Mkr (589), en ökning med 11 procent valutajusterat.
  • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 10 Mkr (8). Kassaflöde efter investeringar uppgick till 43 Mkr (74).
  • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 0,15 kr (0,11).

 

FRAMTIDSUTSIKTER
IFS förväntar god organisk tillväxt under 2011, med ökande licensintäkter och ett förbättrat rörelseresultat (EBIT).

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

IFS
Alastair Sorbie, VD och koncernchef  Tel:  +44 1494 42 89 00
Paul Smith, CFO  Tel:  +44 1494 42 89 00
Frédéric Guigues, Investor Relations  Tel:  +46 8 58 78 45 00
 
HUDSON SANDLER – Financial & Corporate Communications
Andrew Hayes / Wendy Baker  Tel:  +44 207 796 41 33

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2010 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2011 kl. 08.00.

Taggar:

Om oss

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com Följ IFS på Twitter: @ifs Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Dokument & länkar