Delårsrapport januari–juni 2015

Stark licenstillväxt

april–juni 2015 (andra kvartalet)

 • Licensintäkterna uppgick till 181 Mkr (134), en ökning med 25 procent valutajusterat.
 • Underhållsintäkterna uppgick till 287 Mkr (256), en ökning med 3 procent valutajusterat.
 • Konsultintäkterna uppgick till 396 Mkr (354), en ökning med 5 procent valutajusterat.
 • Nettointäkterna uppgick till 867 Mkr (745), en ökning med 8 procent valutajusterat.
 • Justerat EBITDA uppgick till 96 Mkr (85). Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 64 Mkr (70).
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -8 Mkr (30).
 • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 1,83 kr (1,91).

januari–juni 2015 (sex månader)

 • Licensintäkterna uppgick till 296 Mkr (241), en ökning med 12 procent valutajusterat.
 • Underhållsintäkterna uppgick till 578 Mkr (505), en ökning med 4 procent valutajusterat.
 • Konsultintäkterna uppgick till 770 Mkr (689), en ökning med 4 procent valutajusterat.
 • Nettointäkterna uppgick till 1 649 Mkr (1 439), en ökning med 5 procent valutajusterat.
 • Justerat EBITDA uppgick till 159 Mkr (135). Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 115 Mkr (95).
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 64 Mkr (163).
 • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 3,33 kr (2,50).

Framtidsutsikter
För 2015 förväntar IFS god tillväxt i både licensintäkter och rörelseresultat.

Oliver Pilgerstorfer, Corporate Communications. Telefon: 44 1494 428900, press@ifsworld.com

Frédéric Guigues, Investor Relations. Telefon: 46 8 58 78 45 00, frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS

IFS™ är en ledande global leverantör av affärssystem som hjälper företag att bli mer flexibla. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder IFS ett flexibelt, helintegrerat affärssystem (ERP) inklusive lösningar för underhåll (EAM) och service. IFS grundades 1983 och är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) med cirka 2 700 anställda. IFS stödjer fler än 2 400 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på www.ifsworld.com.

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: http://blog.ifsworld.com/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2015 kl. 8.00.

Taggar:

Om oss

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com Följ IFS på Twitter: @ifs Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera