Delårsrapport januari–mars 2016

God underliggande affärsutveckling

januari–mars 2016 (första kvartalet)

  • Licensintäkterna uppgick till 102 Mkr (115), en minskning med 8 procent valutajusterat.

  • Underhållsintäkterna uppgick till 296 Mkr (291), en ökning med 5 procent valutajusterat.

  • Konsultintäkterna uppgick till 404 Mkr (374), en ökning med 12 procent valutajusterat.

  • Nettointäkterna uppgick till 811 Mkr (782), en ökning med 7 procent valutajusterat.

  • Justerat EBITDA uppgick till 56 Mkr (63). Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 1 Mkr (51).

  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 46 Mkr (72).

  • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 0,00 kr (1,47).

Framtidsutsikter

För 2016 förväntar IFS tillväxt i både produktintäkter och rörelseresultat.

Oliver Pilgerstorfer, Corporate Communications. Telefon: 44 1494 428900, press@ifsworld.com

Frédéric Guigues, Investor Relations. Telefon: 46 8 58 78 45 00, frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS

IFS™ är en ledande global leverantör av affärssystem som hjälper företag att bli mer flexibla. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder IFS ett flexibelt, helintegrerat affärssystem (ERP) inklusive lösningar för underhåll (EAM) och service. IFS grundades 1983 och är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) med cirka 2 800 anställda. IFS stödjer fler än 1 miljon användare över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på www.ifsworld.com.

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: http://blog.ifsworld.com/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2016 kl. 8.00.

Taggar:

Om oss

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com Följ IFS på Twitter: @ifs Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/